A A A K K K
для людей із порушенням зору
Росошанська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Липовецької громади

рішеня 20 сесії

Дата: 06.05.2019 14:25
Кількість переглядів: 312

                                                                                         

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №344

19 квітня 2019 року          20 сесія 8 скликання                       

Про внесення змін до рішення

17 сесії 8 скликання від 20 грудня 2018 року

«Про бюджет Росошанської ОТГ на 2019рік»

   Відповідно до п.33 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до річного розпису кошторису спеціального фонду сільського бюджету:

1.1. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 36000грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.2. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 36000грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.3. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету по КТКВК 0112111 Первинні медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в квітні на суму 12000грн., в травні - 12000грн., в червні - 12000грн.

1.4. Видатки пунктів 1.1 - 1.3 провести за рахунок вільного залишкузагального фонду,  який утворився на 01.01.2019 рік.

1.5.Зменшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету КТКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в квітні на суму 5200 грн.

1.6. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету КТКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в квітні на суму 5200 грн.

2.Відповідно до п. 1.1 -1.6  внести зміни в додатки 1-5 рішення 17 сесії 8  скликання від    20 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік» згідно додатків 1, 2 цього рішення.

3.Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на  постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.).

Сільський голова                                             Володимир  Сличук

 

                                                                                       

                                                   УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 345

19 квітня 2019 року                                   20 сесія 8 скликання                                      

Про внесення змін доПрограми  «Про забезпечення

 ефективноїдіяльності  медичного закладу на 2019 рік»

       Керуючись ЗакономУкраїни «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

        1.Внести зміни до розділу 4 «Фінансове забезпечення програми»  Програми  забезпечення ефективної діяльності медичного закладу на 2019 рік.

              Перший абзац викласти в наступній редакції:

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у рішенні сесії Росошанської сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» (із змінами) в сумі 36000 грн.         

     2.Внести зміни в Заходи щодо виконання Програми забезпечення ефективної діяльності медичного закладу на 2019 рік.

 

Зміст заходу

 

Термін виконання заходу

 

 

Виконавець

 

Джерела фінансування

Основні обсяги фінансування

 

Очікувані результати

КПК КЕКВ

Сумма (грн..)

Фінансування заробітної плати

2019 рік

к.п. «Росошанська АЗПСМ»

Бюджет об’єднаної територіальне громади

КПК 2111 КЕКВ 2100

24000

Забезпечення повноти виплати заробітньої плати

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

2019 рік

 

к.п. «Росошанська АЗПСМ»

Бюджет об’єднаної територіальне громади

КПК 0112111 КЕКВ 2270

 

12000

Підвищення рівня якості діяльності к.п. «Росошанська АЗПСМ»

ВСЬОГО

 

 

 

 

36000

 

  3.Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.)

  Сільський голова                                                 Володимир   Сличук

                                                                                

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я   №346

19 квітня     2019 року                              20 сесія   8 скликання

Про   програму  «Шкільний автобус»  на 2019- 2024 роки

На виконання статей 14 і 53 Закону України "Про освіту", статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус", із змінами, з метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, враховуючи клопотання адміністрації закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко», та висновки постійних комісій з питань планування фінансування, бюджету  та  соціально-економічного розвитку, з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, сільська рада  вирішила:

1.Затвердити  програму "Шкільний автобус" 2019-2024 роки (далі – (Програма), що додається.

2.Адміністрації закладу (Дорошенко В.А.) забезпечити організацію виконання заходів, передбачених цією Програмою, та щорічно до 15 січня інформувати сільську раду про хід її виконання.

3.Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів державної субвенції, бюджету сільської ради, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством  України.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійні комісії з питань планування фінансування, бюджету  та  соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.), з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                              Володимир Сличук

                                                                                                 Додаток

                                                                   до рішення 20 сесії 8 скликання

                                                                   від 19 квітня 2019 року №346 

Програма

"Шкільний автобус" на 2019-2024 роки

1. Загальна характеристика   програми

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтями 14 і 53 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про загальну середню освіту" та пункту16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", передбачено забезпечення у сільській  місцевості  регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

У закладі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують  підвезення  щороку  70 учнів та  3 педагогічних працівників.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання  і додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати наявними шкільними автобусами.

З метою раціонального використання автобусів, керівництво навчального закладу повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

2. Мета  Програми:

- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників;

-     підвищення освітнього рівня сільського населення;

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

3.  Завдання   Програми:

-    забезпечення реалізації прав громадян на доступне і безкоштовне здобуття повної загальної  середньої освіти;

-  оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

                                     4. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів   державної  субвенції,  бюджетних коштів та з інших   джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 Обсяг фінансування Програми визначається під час складання проекту бюджету на відповідний рік.

             5. Очікувані  результати  Програми

-   забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, припинення негативного процесу в соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;

-  створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

Вирішення питань матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

2

Щорічний перегляд автобусних  маршрутів та регулярних спеціальних перевезень учнів та педагогічних працівників

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

3

Щорічно під час складання проекту районного бюджету передбачення коштів на забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів, оплати праці водіїв шкільних автобусів

Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

4

Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та Правил дорожнього руху щодо безпеки перевезення учнів, технічний огляд шкільних автобусів

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

5

Забезпеченняконтролюзаорганізацієюрегулярногопідвезенняучнів, якіпроживаютьзамежеюпішохідноїдоступності, тапедагогічнихпрацівниківдомісцьнавчанняіроботи; зацільовимвикористаннямшкільнихавтобусів

Відділосвітирайонноїдержавноїадміністрації

2016-2020

6

Забезпечення періодичного навчання медичних працівників загальноосвітніх навчальних закладів,  за якими закріплені шкільні автобуси.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

7

Введення в штат шкіл, до яких здійснюється підвезення учнів, посаду водія, вихователя по підвезенню дітей

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

8

Надання у вихідні дні автобус и в оренду, використовуючи дохід на зміцнення матеріально-технічної бази та заготівлю паливно-мастильних матеріалів

Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

Секретар ради                                     Софія Соя

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора