A A A K K K
для людей із порушенням зору
Росошанська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Липовецької громади

15 сесія

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

                                                                    УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Р І Ш Е Н Н Я № 210

30 жовтня 2018 року                              15сесія 8 скликання                                                             

Про внесення змін до рішення

5 сесії 8 скликання від 22 грудня 2017 року №43

«Про бюджет Росошанської ОТГ на 2018рік»

   Відповідно до п.33 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 Бюджетного Кодексу України та за погодженням з постійною  комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, Росошанська  об’єднана територіальна громадаВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до річного розпису кошторису загального та спеціального фондів сільського бюджету:

1.1.За рахунок понадпланових надходжень (згідно висновка за 9 місяці 2018 року) збільшити обсяг доходів в жовтні 2018 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 500 000,00 грн., а саме по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 100 000,00грн., по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 150 000грн., по коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%» на суму 50 000,00грн., по коду 14031900 «Пальне» на суму 200 000грн.

1.2..Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 500 000,00 грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.3..Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 500 000,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.4.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в жовтні 2018 року в сумі 500 000,00грн.

1.5. Зменшити обсяг видатків по загальному фонду по КТКВК 0118700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в жовтні на суму 57385грн.

1.6.Збільшити обсяг видатків по загальному фонду по КТКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в жовтні на суму 5100 грн. та 2120 «Нарахування на оплату праці» 1200 грн.

1.7.Збільшити обсяг видатків по загальному фонду сільського бюджету по  КТКВК0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в жовтні на суму 18000,00грн.

1.8. Збільшити обсяг видатків по загальному фонду сільського бюджету по КТКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в жовтні на суму 28085грн.

1.9. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по КТКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в жовтні на суму 5000,00грн.

1.10. Збільшити профіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 7849,00 грн.напрямом використання якого визначити передачу коштів із спеціального фонду до загального.

1.11.Зменшити обсяг видатків по спеціальному фонді сільського бюджету в сумі 1000,00 грн КТКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в жовтні на суму 7849,00грн.

1.12.Збільшити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 7849,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із спеціального фонду до загального фонду.

1.13.Збільшити обсяг видатків по КТКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в жовтні 2018 р. суму 7849,00 грн.

1.14.Затвердити розпорядження сільського голови № 70 від 09.10.2018 року, № 71 від 01.10.2018 року, № 70 від 24.09.2018 року.

2.Відповідно до п. 1.1-1.14  внести зміни в додатки 1,2,3,4 рішення 5 сесії 8  скликання від    22 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно додатків 1, 2 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

 Сільський голова                         Володимир   Сличук

 

                                                                 

                                                     УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 211

  30 жовтня    2018  року                              15  сесія   8  скликання

Про затвердження рішення  виконавчого

комітету №76  від  18.10.2018 року

« Положення про Почесну  грамоту,

Грамоту та Подяку Росошанської  сільської

 об’єднаної  територіальної  громади»

       Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою відзначення  осіб  та колективів, які  зробили  вагомий  внесок  у  розвиток  громади, вагомі  трудові досягнення, активну участь у  вихованні  підростаючого  покоління,  та з  нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат, враховуючи висновки постійної  комісії  з  питань  прав людини, законності, депутатської діяльності  і  етики   Росошанська сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Положення  про  Почесну грамоту, Грамоту  та  Подяку  Росошанської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади   (додається).
 2. Контроль  за   виконанням   цього   рішення  покласти  на  постійну  комісію  з    питань  прав людини, законності, депутатської діяльності  і  етики (Мельник О.В.)

Сільський  голова                                                Володимир  Сличук

Додаток

до  рішення №211  15 сесії

8 скликання  від 

30 жовтня  2018 року

 

   ПОЛОЖЕННЯ

про  Почесну  грамоту, Грамоту та Подяку Росошанської  сільської

об’єднаної  територіальної  громади та виконавчого   комітету.

І. Загальні положення

1. Почесна Грамота, Грамота Подяка сільської об’єднаної територіальної громади та виконавчого комітету ( далі - Почесна Грамота, Грамота та Подяка ) є формою відзначення громадян за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення , активну участь у вихованні підростаючого покоління та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних дат.

2. Нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою оформляється розпорядженням сільського голови ОТГ.Питання нагородження відзнаками Росошанської сільської ОТГ та виконавчого комітету є внутрішньо організаційним. Контроль за організацією та підготовкою нагородних документів залишається за відділом кадрової роботи.

3.Фінансування, пов’язанез реалізацією даного Положення, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

4. У разі втрати ( псування ) Почесної Грамоти, Грамоти або Подяки, їх дублікат не видається.

           ІІ.Порядок представлення до нагородження

 1. Почесною Грамотою, Грамотою та Подякою нагороджуються громадяни, які зробили значний особистий внесок у розвиток села, зазначені у пункті 1 розділу 1 положення.
 2. До нагородження Почесною Грамотою, Грамотою та Подякоюпредставляються особи, які мають трудовий стаж в установі не менше 3 років.
 3. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно у трудовому колективі , де працює або працювала дана особа.
 4. При представленні до нагородження необхідно дотримуватись послідовності у нагородженні: Подяка, Грамота, Почесна Грамота Росошанської сільської ОТГ та її виконавчого комітету.
 5. Особу, яку нагороджують Подякою ( Грамотою), може бути представлена до наступного нагородження не раніше ніж через 2 роки.
 6. Особи можуть бути представлені до повторного нагородження :
 7. Грамотою або Подякою - не раніше як через 2 роки;
 8. Почесною грамотою - не раніше як через 5 років.
 9. У виняткових випадках представлення до нагородження може відбуватисьраніше. 
 10. Подання про нагородження Почесною Грамотою, Грамотою та Подякою вноситься на ім’я сільського голови, виконавчим органом ( про нагородження керівника, його заступника).
 11. Грамотою та Подякою не пізніше ніж як за 20 днів до визначеної дати;
 12. Почесною грамотою - не пізніше як за 30 днів до визначеної дати
 13. У поданні обов’язково зазначається подія і дата нагородження.
 14. При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою або Подякою особи до подання про нагородження додається :
 15. відомості про досягнення особи із зазначенням її конкретних заслуг і здобутку у професійній, громадській діяльності;
 16. біографічна довідка встановленого зразока, в якій зазначаються відомості про нагороди особи , підписана керівником та скріплена відповідною печаткою ;
 17. згода особи, що представляється до нагородження, на обробку її персональних    даних.
 • крім того, при представленні особи до нагородження Грамотою або Подякою до подання додається копія паспорта ( перша сторінка ), а при представленні до Почесної Грамоти - копія паспорта ( перша, друга сторінки, реєстрація місця проживання) та ідентифікаційний номер.
 • У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації, до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ , який засвідчує дату заснування підприємства.
 • Почесною грамотою відзначення пам’ятних дат , історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій вперше відбувається у 50-у річницю, у день п’ятдесятиріччя з дня народження. Наступні відзначення - не раніше як через 10 років, а для осіб-5 років.
 • Підготовку проекту розпорядження сільського голови ОТГ про нагородження забезпечує відділ кадрової роботи сільської ради.
 • Грамотою та Подякою - з урахуванням пропозицій відповідного виконавчого органу сільської ОТГ;
 • Почесною грамотою - за рекомендацією комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету сільської ОТГ.

12. Почесна грамота, Грамота, Подяка сільської ОТГ та виконавчого комітету підписується сільським головою.

13. Облік і реєстрація Почесних грамот, Грамот та Подяк здійснюється завідувачем сектором управляння персоналом та організаційної роботи.

ІІІ. Порядок вручення

1. Нагородженим Почесною грамотою за розпорядженням сільського голови ОТГ виділяється грошова винагорода :

- особам у розмірі 300 гривень, з урахуванням встановлених законодавством     нарахувань на дохід громадян :

2. Особам, нагородженим Грамотою або Подякою, за рішенням керівника установи, де працює особа , може виплачуватись грошова винагорода у розмірі 200 гривень.

3.Вручення Почесної грамоти, Грамоти, Подяки  сільської ОТГ та виконавчого комітету здійснюється в урочистій обстановці.

 

Секретар сільської  ради                                          Софія  Соя

 

                                                     УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 212

 30 жовтня   2018  року                          15  сесія   8  скликання

Про  затвердження  положення  про

публічну бібліотеку  Росошанської

сільської  ОТГ

         Відповідно  ст. 26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування», керуючись  Конституцією  України, актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України  та  з  метою діяльності  Бібліотеки  є реалізація  прав  громадян на  бібліотечне  обслуговування, забезпечення  інформаційних, науково – дослідних, освітніх, культурних, дозвіллєвих потреб  всіх категорій  користувачів,  враховуючи  висновки  постійної  комісії  з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і  спорту  сільська  рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Положення  про публічну бібліотеку  Росошанської  сільської  ОТГ ( додається).
 2. Контроль  за  виконанням  цього рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури  і  спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                                     Володимир  Сличук

                                                            Затверджено

Рішення № 212      15  сесії 8 скликання

                                            від  30  жовтня  2018 р.

                                             Сільський голова                        В. А. Сличук

ПОЛОЖЕННЯ

про публічну бібліотеку Росошанської сільської ОТГ

                                   І. Загальні положення

1.1. Дане Положеннярозроблене відповідно до чинного законодавства України та є документом, який визначає основні засади діяльності «Публічної бібліотеки Росошанської сільської ОТГ».
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
1.3. ПБ Росошанської сільської ОТГ  це інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

1.4.ПБ Росошанської сільської  ОТГ об'єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом, які вкючені до   базової мережі  закладів культури  місцевого рівня відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів, у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних  ресурсів. 

 1.5. ПБ Росошанської сільської ОТГ  є об’єктом права спільної власностіРосошанської сільськоїоб’єднаної територіальної громади, управління якою здійснює  Росошанської сільської рада (далі – Засновник).

1.6.  ПБ Росошанської сільської  ОТГ  підпорядкована безпосередньо Росошанської сільської ОТГ.

1.7. Структура, штатний розпис та кошторис ПБ Росошанської сільської ОТГ  визначаються і затверджуються відповідно до чинного законодавства.

1.8. ПБ Росошанської сільської ОТГ  має право створювати філії та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Засновником

 1.9. ПБ Росошанської сільської ОТГ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі культури, дотримується відповідних норм та правил, встановлених іншими органами виконавчої влади в галузі бібліотечної справи, актами Засновника .

                  ІІ. Структура та фінансування

2.1.  Структура ПБ включає: Росошанську сільську бібліотеку та Очитківську сільську бібліотеку.

2.2. ПБ Росошанської сільської ОТГ фінансується за рахунок коштів бюджету Росошанської сільської ради та є неприбутковим закладом.

2.3. Кошти ПБ Росошанської сільської ОТГ формуються з:

         - асигнувань  бюджету Росошанської сільської територіальної громади;

         - надходжень від господарської діяльності;

          - добровільних грошових внесків, пожертвувань від підприємств та організацій, благодійних фондів, окремих меценатів і спонсорів, як громадян України, так і іноземних громадян;

- інших надходжень, не заборонених законодавством.

ІІІ. Мета та напрями діяльності

3.1. Метою діяльності Бібліотеки є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення  інформаційних, науково-дослідних,   освітніх, культурних, дозвіллєвих   потреб  всіх категорій користувачів.

3.2.Основною діяльністю ПБ Росошанської сільської ОТГ  є:
- комплектування універсального бібліотечного фонду документів на різних носіях інформації, повноти комплектування фонду місцевих документів, книгообмін;
          - облік, каталогізування та обробка всі види носіїв інформації, створення довідково-бібліографічного апарату;

         - забезпечення збереження своїх фондів, шляхом створення необхідних умов зберігання та контролю за їх використанням;

- диференційоване обслуговування користувачів, забезпечення максимального задоволення їх інформаційних потреб в процесі наукової, професійної, загальнокультурної, освітньої, дозві діяльності;

 - використання МБА для обслуговування користувачів ;

 - впровадження нових автоматизованих інформаційних технологій;

 - видання рекомендаційних бібліографічних матеріалів, в тому числі  краєзнавчого змісту;

 -реалізація функції соціокультурного закладу шляхом проведення соціологічних досліджень, рекламних кампаній, організації масових заходів, книжково-ілюстративних виставок, використання засобів масової інформації;

- активна участь у житті громади, в тому числіформування правової культури населення та розповсюдження інформації з питань місцевого самоврядування та електронного урядування;

 - удосконалення роботи з кадрами: створення умови для розвитку творчого потенціалу, поліпшення умови праці та відпочинку працівників, забезпечення  підвищення кваліфікації, оплати і стимулювання праці;

- інша діяльність відповідно до законодавства України.

3.3. ПБ Росошанської сільської ОТГ  має право надавати платні послуги відповідно до законодавства України

3.4. Формами бібліотечного обслуговування в ПБ Росошанської сільської ОТГ  є: абонементи, читальні зали, дистанційне - засобами телекомунікацій та нестаціонарне обслуговування (пункти видачі, книгоношення).

3.5.Порядок доступу до фондів ПБ Росошанської сільської ОТГ  та умови їх використання, юридична форма відносин з користувачами, перелік основних та додаткових послуг, умови їх надання визначаються чинним законодавством України, Правилами користування ПБ Росошанської сільської ОТГ, цим Положенням.

3.6.Творчо-виробнича діяльність ПБ Росошанської сільської ОТГ здійснюється на основі плану, який розробляється і затверджується головоюРосошанської сільської ради.

               IV.  Матеріально-технічне забезпечення

5.1.  ПБ Росошанської сільської ОТГ фінансується з місцевого бюджету та може отримувати додаткове фінансування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, одержаних від платних послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.

5.2. Засновник забезпечує ПБ Росошанської сільської ОТГ приміщенням, що відповідає умовам обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та устаткуванням, коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки, доступом до телекомунікаційних мереж.

5.3 Бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходяться на балансі Засновника.

5.4. Засновник забезпечує ПБ Росошанської сільської ОТГ систему захисту бібліотечного фонду та майна (грати, двері, охорона та пожежна сигналізація)

5.5. Щорічне оновлення бібліотечних фондів повинно становити не менше 1 назви книг, періодичних видань на 10 жителів зони обслуговування.

5.6. Забороняється переміщення ПБ Росошанської сільської ОТГ без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.

                                         V. Управління

5.1.Загальне спрямування діяльності ПБ Росошанської сільської ОТГ здійснює Росошанська сільська рада.

5.2.  ПБ Росошанської сільської ОТГ очолюєзавідувач бібліотеки, який призначається і звільняється з посади за рішенням  голови Росошанської сільської ОТГ.

Завідувач бібліотеки ПБ Росошанської сільськоїОТГ:

- здійснює керівництво колективом (готує та подає на затвердження структуру та штатний розпис, розробляє  річний план роботи, затверджує посадові інструкції працівників тощо) ;

- за дорученням сільського головидіє від імені ПБ Росошанської сільської ОТГ представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

- готує статистичні та текстові звіти, інформації про роботу ПБ Росошанської сільської ОТГ

-  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

  VII.Порядок внесення змін і доповнень до Положення

1. Засновник має право вносити зміни та доповнення до Положення

2. ПБ .Росошанської сільської ОТГ має право подавати у письмовому вигляді пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення , які затверджуєсесія Росошанської сільської ОТГ.

VІII. Реорганізація та ліквідація Бібліотеки

1. Припинення діяльності ПБ Росошанської сільської ОТГ здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.

2. Рішення про припинення діяльності ПБРосошанської сільської ОТГприймається органом місцевого самоврядування ОТГ за погодженням із Міністерством культури України.

3. При реорганізації чи ліквідації ПБ Росошанської сільської  ОТГпрацівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

4. Ліквідація ПБ Росошанської сільської ОТГ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України.

5. У разі припинення діяльності ПБРосошанської сільської ОТГ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням Органу управління, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

                                                          

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району            Вінницької  області

  Р І Ш Е Н Н Я   №213

  30 жовтня     2018  року                   15  сесія   8  скликання

Про  роботу  із  сімями, які  опинилися

в  складних життєвих  обставинах

               Відповідно  до  статті  26  Закону  України    «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», заслухавши інформацію  начальника відділу  служби  у  справах  дітей, головного  спеціаліста Росошанської  сільської  ОТГ  Цимбалюк С.В.  з  вищезазначеного  питання,   сільська  рада  доводить  до  відома депутатів  про  те, що  на  території  ОТГ  числиться  багатодітних  сімей – 25,сімей  із  дітьми  до  18 років – 251, із  них  повних – 193, неповних – 58, сімей  в  яких виховує  одна  мати – 53, в яких  виховує  один  батько – 5, дітей  сиріт  позбавлених  батьківського піклування – 11, які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах – 1 (сім’я  Глазенків ), які  проживають  без  реєстрації, умови  проживання  не  задовільні, не мають  належного  нагляду, не забезпечені  шкільним  приладдям, в будинку  брудно, недостатньо  забезпечені  продуктами  харчування, житловий будинок глиняний  не  підлягає  ремонту, з метою захисту законних  прав  та інтересів  дітей,  та  враховуючи  висновки постійної  комісії  з  питань   прав    людини, законності,  депутатської  діяльності  і  етики  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію начальника  відділу  служби  у  справах  дітей, головного  спеціаліста  Росошанської  сільської  ОТГ  Цимбалюк  С.В. про  роботу  із  сім’ями, які опинилися  в  складних  життєвих обставинах  взяти  до  відома.
 2. Підготувати  звернення  до  Липовецького  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї  дітей та  молоді, щодо  необхідності  постановки  даної  сім’ї  під  соціальний  супровід.
 3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  прав    людини, законності,  депутатської  діяльності  і  етики (Мельник  О.В.)

Сільський  голова                                                 Володимир  Сличук

 

                                                                                                                                                                                                                               

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району               Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 214

  30 жовтня    2018  року                          15  сесія   8  скликання

Про  надання  грошової

матеріальної  допомоги

               Відповідно  до  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», керуючись  рішенням №43 5  сесії  8  скликання  сільської  ради  від  22.12.  2017 року, про Програму  «Соціальний  захист  населення», враховуючи  поданні  заяви  жителів  громади  про  надання  матеріальної  допомоги  та висновки  постійної  комісії  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально-економічного  розвитку,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати грошову матеріальну  допомогу  жителю  села Росоша  Груші Василю Івановичу на лікування дружини Груші Катерини Мартинівни, яка проживає  по  вулиці Грушевського,204   в сумі  500грн.
 2. Надати грошову матеріальну допомогу  жителю села Очитків  Макогону Віктору Івановичу 1986 року народження, який проживає  по вулиці  Гагаріна,23 в сумі  1000 грн.
 3. Надати грошову матеріальну допомогу  жительці села Очитків Галдун Катерині Михайлівні 1966 року народження, яка проживає по вулиці Кринична, 3  в сумі 500 грн.
 4. Надати грошову матеріальну допомогу жителю села Росоша Бондаренко М.Г. 1972 р.н., який проживає по вулиці Шевченка, 33 в сумі 1000 грн.
 5. Відмовити  у наданні  грошової  матеріальної  допомоги  жительці  селища Липовець Швець Валентині Михайлівні, яка проживає по вулиці Лісова,43, Гайдайчук  Лідії  Вікторівні, яка проживає  по вулиці Грушевського, 214
 6. Контроль за  виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію  з  питань  планування фінансів, бюджету  та  соціально – економічного розвитку ( Гнатів  Г.В.)

Сільський  голова                                      Володимир  Сличук

 


                                          УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району        Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  №215

       30   жовтня     2018   року                    15  сесія   8 скликання

Про  надання земельної ділянки громадянам

с. Росоша і селища  Липовець  в  межах населеного

 пункту

      Відповідно до  статей 12,122  Земельного Кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України   « Про місцеве самоврядування в Україні » , розглянувши заяву гр. Данилюка Олександра  Володимировича сесія сільської ради   ВИРІШИЛА :

 1. Надати  земельну  ділянку  гр. Данилюку Олександру Володимировичу площею  0,20 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою селище Липовець, вул. Л. Українки, 56 терміном до кінця 2019 року за рахунок земель, що не надані у власність чи користування.
 2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.
 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи    (Яківчук А.В.)

Сільський голова                                        Володимир   Сличук

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 216            

30  жовтня       2018  року                                 15 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Чумаченка Володимира Григоровича

Відповідно до  статей. 12,.118,121 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Чумаченка Володимира Григоровича   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2700 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А., та надання цих ділянок у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів,  сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2700  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна, 158;

- 0,0200 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна, 158.

2.Передати  гр. Чумаченку Володимиру Григоровичу   безоплатно у власність земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, , село Росоша, вул. Шкільна, 158  , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0798;

- 0,0200 га  - 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна, 158, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0799.

          3. Гр. Чумаченку В.Г. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          (  Яківчук А.В.).

Сільський голова                                      Володимир        Сличук 

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району    Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 217              

 30  жовтня       2018  року                          15 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Рудика Михайла Філімоновича

   Відповідно до  статей. 12,.118,121 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Рудика Михайла Філімоновича   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3353 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А., та надання цих ділянок у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів,  акт обстеження земельної ділянки заявника від 06 вересня 2018 року ,   сільська радаВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,3353  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 50;

- 0,0853 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 50;.

2.Передати  гр. Рудику Михайлу Філімоновичу   безоплатно у власність земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, , село Росоша, вул. Першотравнева, 50 , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0808;

- 0,0853 га  - 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 50, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0809.

          3. Гр. Рудику М.Ф. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          (  Яківчук А.В.).

      Сільський голова                                  Володимир        Сличук 

 

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району        Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 218          

       30  жовтня       2018  року                    15 сесія   8  скликання

Про припинення права користування земельними

ділянками громадян с. Росоша  і селища Липовець

     Відповідно до  статті  142 Земельного Кодексу України, статті 26 п.34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши заяви громадян селища Липовець про припинення права користування земельними ділянками, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи ,сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Вилучити земельні ділянки з користування громадян згідно поданих  заяв,  та  зарахувати вільні площі до земель запасу Росошанської сільської ради:

- Кругляк Надія Петрівна, всього 0,3126 га, садиба, вул. Шкільна, 9 , село Росоша;

- Баранюк Василь Володимирович, всього 0,10 га , для ведення особистого селянського господарства, поле біля водокачки.

2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи    (Яківчук А.В.)

Сільський голова                                     Володимир      Сличук

 

                                               УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №  219           

  30  жовтня       2018  року                       15 сесія   8  скликання

Про погодження надання земельної ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. Палію Володимиру Миколайовичу

       Відповідно п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Палія Володимира Миколайовича , жителя с. Росоша про надання   земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства (як громадянина,  що користується пільгами, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій, посвідчення серія  Д №  275912,  видане  04  липня   2018 року) , враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та архітектури, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Погодити надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки гр. Палію  Володимиру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0 га за рахунок земель державної власності за межами населеного пункту на території Липовецького району Вінницької області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.)                                                                            

Сільський голова                                       Володимир      Сличук


                                                УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 220             

 30  жовтня       2018  року                  15 сесія   8  скликання

Про надання дозволу на  розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

в оренду гр. Метельовій Тетяні Степанівні

         Відповідно  ст. 81,118 Земельного Кодексу України, ст. 25 Закону України « Про землеустрій» п.3 перехідних та прикінцевих положень Закону України « Про державний земельний кадастр», ч.1 п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Метельової Тетяни Степанівни  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення і обслуговування частини приміщення кафе з прибудовою, орієнтовною площею 0,05 га, що розміщується за адресою Вінницька область, Липовецький  район, село Росоша, вул. Грушевського, 39, за рахунок земель, що перебувають в її користуванні, сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Надати ФОП Метельовій Тетяні Степанівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для розміщення і обслуговування частини приміщення кафе з прибудовою, орієнтовною площею 0,05 га, що розміщується за адресою Вінницька область, Липовецький  район, село Росоша, вул. Грушевського, 39, за рахунок земель, що перебувають в її користуванні.
 2. Гр. Метельовій Т.С. після погодження та отримання висновків відповідних служб, що здійснюють державний контроль за охороною земель подати виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розгляду та затвердження на чергову сесію сільської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                               Володимир        Сличук

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №  221           

           30  жовтня       2018  року                   15 сесія   8  скликання

Про надання земельної ділянки

громадянам Росошанської ОТГ

після смерті колишніх землекористувачів

      Відповідно статей  12, 122 Земельного Кодексу України,  п. 34 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Савчук ( Стадник) Галини Миколаївни про надання земельної ділянки, що перебувала в користуванні її покійної матері Стадник В.О. , з метою обліку земельних ділянок та отримання за користування ними відповідної плати до бюджету,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Зарахувати в користування земельну ділянки гр. Савчук Галині Миколаївні , площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства, що перебувала в користуванні її матері Стадник Віри Олексіївни.
 2. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни до земельно-облікових документів.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                                Володимир      Сличук

 


                                             УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 222

 30   жовтня    2018   року                       15  сесія   8 скликання

Про внесення змін до п.1.294  рішення 9 сесії

22 скликання Росошанської сільської ради

« Про приватизацію земельних ділянок»

від 14  листопада 1997 року

   На підставі пункту б, г ст. 121 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України     « Про місцеве самоврядування в Україні» в зв'язку з тим, що при передачі земель в приватну власність згідно рішення  9 сесії 22 скликання Росошанської сільської ради  від 14  листопада  1997  року  в прийнятому рішенні   було  зазначено  цільове використання ділянок, що приватизувалися відповідно Декрету Кабінету Міністрів України № 15-92 від 26 грудня 1992 року – для ведення особистого підсобного господарства , з метою приведення у відповідність цільового призначення  приватизованих земель з чинними нормативно-правовими актами, на підставі заяви гр. Король Олени Володимирівни , що являється власником  житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами на підставі рішення Липовецького районного суду від 31 липня 2018 року,  сільська радаВИРІШИЛА:

 1. Внести уточнення  до пункту 1.294 рішення 9 сесії  Росошанської сільської ради від 14 листопада 1997 року « Про приватизацію земельних ділянок» щодо цільового призначення земельної ділянки, а саме: змінивши слова « для ведення особистого підсобного господарства» на слова « для  будівництва і обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) в розмірах, передбачених п. «г» ст. 121 Земельного Кодексу України  та   ведення особистого селянського господарства в розмірах, передбачених п. «б» ст. 121 Земельного Кодексу України, змінивши прізвище  громадянина, кому передається у власність земельна ділянка з Бабенко Оксани Василівни на Король Олену Володимирівну та викласти їх у такій редакції :
 2. Передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки:
 • 1.294. Король Олена Володимирівна, всього 0,35 га , в тому числі 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,10 га для ведення особистого селянського господарства ( присадибна ділянка) , що знаходиться за адресою вул. Грушевського, 36  ( в минулому вул. Пирогова, 14) с. Росоша Липовецького району Вінницької області.

Сільський голова                                                Володимир     Сличук 

 

                                                  УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області 

Р І Ш Е Н Н Я  № 223

 30   жовтня    2018   року                       15  сесія   8 скликання

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі   при  передачі  її в оренду

 Парипса Анатолію  Івановичу

       Відповідно статті 25 Закону України « Про землеустрій» п.3 перехідних та прикінцевих положень Закону України « Про державний земельний кадастр», ч.1 п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Парипси Анатолія Івановича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 2 га за рахунок земель, що перебувають в його користуванні на умовах оренди, сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр. Парипса Анатолію Івановичу дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 2 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення , що перебувають в його користуванні на умовах оренди.
 2. Гр. Парипса А.І  звернутися до проектної організації , що має в своєму складі сертифікованих інженерів – землевпорядників з клопотанням про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) .
 3. Виготовлену технічну документацію подати на розгляд і затвердження сесії сільської ради .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                               Володимир Сличук

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №224           

  30  жовтня       2018  року                           15 сесія   8  скликання

Про поновлення договору оренди землі

ПрАТ « Вінницяоблпаливо» на території

селища Липовець Липовецького району

            Відповідно ст.12, 122,125 Земельного Кодексу України, статті 33 Закону України « Про оренду землі» ,враховуючи, що дана земельна ділянка рахується в межах населеного пункту селище Липовець Липовецького району , вул. Привокзальна, 4  розглянувши лист – повідомлення ПрАТ « Вінницяоблпаливо» № 1201 про поновлення договору оренди землі , сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Поновити договір оренди землі , укладений 01 серпня 2007 року , площею 0,9122 га , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:02:000:0141 шляхом укладання додаткової угоди , визначивши в ній:-орендодавець – Росошанська, ЄДПРОУ 04329139;  строк  дії договору – 15 років;орендна плата до застосування нової нормативної грошової оцінки земель населеного пункту  селище Липовець вноситься орендарем в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі  ( на рівні оцінки землі в 2018 році та величини орендної плати в 2018 році, проіндексованому на коефіцієнт індексації за 2018 рік)
 2. орендна плата після застосування нової нормативної грошової оцінки земель населеного пункту селище Липовець вноситься орендарем в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 3. інші умови договору оренди землі від 01.08.2007 року залишити без змін.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи    ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                Володимир  Сличук                                                                         

                                                    

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 225          

   30  жовтня       2018  року                         15 сесія   8  скликання

Про надання земельних ділянок громадянам

Росошанської ОТГ в межах населених пунктів

    Відповідно до статей 12, 122 Земельного Кодексу України , п.34 статті 26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян Росошанської ОТГ про надання земельних ділянок , сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати земельні ділянки громадянам Росошанської ОТГ згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього рішення.
 2. Громадянам приступити до використання земельних ділянок після реєстрації права власності або права оренди земельних ділянок.
 3. Землевпоряднику внести зміни до земельно - облікових документів.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань      містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи   ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                                                             Володимир Сличук

                                                     

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району          Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №  226           

       30  жовтня       2018  року                 15 сесія   8  скликання

Про звільнення від плати за внесення змін

до записів Державного реєстру прав

 громадян Росошанської ОТГ

      Відповідно до підпункту 9 пункту 8 статті 34 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в зв'язку з уточненням нумерації будинків та земельних ділянок, наданих під забудову при розробленні і затвердженні нового генерального плану населених пунктів сіл Росоша та селища Липовець Липовецького району Вінницької області , сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити від плати ( адміністративного збору) за внесення змін до Державного реєстру прав в частині змін адреси реєстрації нерухомого майна громадян вулиць Першотравнева, Шкільна, Пирогова села Росоша та вулиці Привокзальна селища Липовець Липовецького району Вінницької області, за відсутності в  громадян  інших передбачених законом пільг із сплати адміністративного збору за ведення Державного реєстру прав.
 2. Звільнення від плати за внесення змін до записів Державного реєстру прав  громадян діє на території Росошанської об'єднаної територіальної громади та використовується при проведенні реєстраційних дій державним реєстратором Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області.

Сільський голова                                             Володимир Сличук

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 227           

30  жовтня       2018  року                              15 сесія   8  скликання

Про надання в оренду пасовища біля

ставка «Панський»  гр. Шумнику О.М.

    Розглянувши заяву гр. Шумника Олега Миколайовича про надання в оренду пасовища біля ставка « Панський» терміном на один рік, сільська рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати в оренду гр. Шумнику Олегу Миколайовичу в оренду пасовище біля ставка   «Панський» площею 12 га терміном на один рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Яківчук А.В.)

Сільський голова                                                Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                               Липовецького району         Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 228            

30  жовтня       2018  року                               15 сесія   8  скликання

Про внесення змін до п.1.214  рішення 9 сесії

22 скликання Росошанської сільської ради

« Про приватизацію земельних ділянок»

від 14  листопада 1997 року

     На підставі пункту б, г ст. 121 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України     « Про місцеве самоврядування в Україні» в зв'язку з тим, що при передачі земель в приватну власність згідно рішення  9 сесії 22 скликання Росошанської сільської ради  від 14  листопада  1997  року  в прийнятому рішенні   було  зазначено  цільове використання ділянок, що приватизувалися відповідно Декрету Кабінету Міністрів України № 15-92 від 26 грудня 1992 року – для ведення особистого підсобного господарства , з метою приведення у відповідність цільового призначення  приватизованих земель з чинними нормативно-правовими актами, на підставі заяви гр. Гурина Василя Михайловича про уточнення площі земельної ділянки, що передається йому у власність,  сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Внести уточнення  до пункту 1.214 рішення 9 сесії  Росошанської сільської ради від 14 листопада 1997 року « Про приватизацію земельних ділянок» щодо цільового призначення земельної ділянки, а саме: змінивши слова « для ведення особистого підсобного господарства» на слова « для  будівництва і обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) в розмірах, передбачених п. «б, г» ст. 121 Земельного Кодексу України  та   ведення особистого селянського господарства в розмірах, передбачених п. «б» ст. 121 Земельного Кодексу України,  та викласти їх у такій редакції :

2.Передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки:

 -  1.214.Гурин Василь Михайлович, всього 0,34 га , в тому числі 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,09 га для ведення особистого селянського господарства( присадибна ділянка) , що знаходиться за адресою вул. Грушевського, 6  ( в минулому вул. К. Маркса, 12 ) с. Росоша Липовецького району Вінницької області.

Сільський голова                                     Володимир Сличук

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 229  

          

      30  жовтня       2018  року                    15 сесія   8  скликання

Про надання  погодження на переведення

будівлі контори навантажувального пункту

залізничної станції Липовець  в житловий фонд

    Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання  Шевченківської дирекції залізничних перевезень державного підприємства  «Одеська залізниця»,  сільська радаВИРІШИЛА:

 1. Погодити надання дозволу на переведення будівлі контори навантажувального пункту залізничної станції Липовець з нежитлових будівель до житлового фонду.
 2. Заявнику здійснити  переведення  приміщення контори навантажувального пункту залізничної станції Липовець  з нежитлових будівель до житлового фонду відповідно до чинного містобудівного законодавства.
 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.)

Сільський голова                                                   Володимир Сличук

 


                                                   УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 230          

  30  жовтня       2018  року                      15  сесія  8  скликання                             

Про прийняття у комунальну власність

Росошанської об'єднаної територіальної громади

з державної власності земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

    Відповідно до ст.12, 117 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» Росошанська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність  Росошанської об'єднаної територіальної громади в межах :

- території Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області

- території Очитківської сільської ради Оратівського району Вінницької області

згідно додатку.

2. Доручити сільському голові Росошанської об'єднаної територіальної громади підписати акт приймання – передачі таких земельних ділянок з представником ГУ Держгеокадастру  у Вінницькій області.

Сільський голова                                        Володимир   Сличук

 


                                          УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 231

         30   жовтня     2018   року                 15  сесія   8 скликання

Про затвердження технічної документації із

землеустрою та  передачу земельної ділянки у спільну

часткову власність гр. Несварливої Галини Анатоліївни

та Бондарчука Петра Анатолійовича

с. Люлинці, вул. Ватутіна, 24  на території

Очитківської сільської ради Оратівського району

Вінницької області

       Відповідно ст. ст.12, 87, 120,122  Земельного Кодексу України , п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) громадян Несварливої Галини Анатоліївни та Бондарчука Петра Анатолійовича в с. Люлинці, вул. Ватутіна, 24 на території Очитківської сільської ради Оратівського району , враховуючи заяву гр. Несварливої Г.А. та Бондарчука П.А., сільська радаВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Ватутіна, 24.
 2. Передати  гр. Несварливій Галині Анатоліївні та Бондарчуку Петру Анатолійовичу безоплатно у спільну часткову власність в рівних частках кожному земельну ділянку:

- 0,2500 га – 02.01.- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, с. Люлинці, вул. Ватутіна ,24   кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:001:0041.

3. Гр. Несварливій Г.А. та Бондарчуку П.А. зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Сільський голова                                    Володимир     Сличук

 

                                                         

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 232

  30 жовтня    2018  року                       15  сесія   8  скликання

Про прийняття  міри  до  сімї  Марчук

Валерія Миколайовича і Коптєвої Анжеліки Олександрівни,

як сімї що займається продажом алкогольних напоїв

              Відповідно  статті  26  Закону України  «Про  місцеве  самоврядування», статті  38  Закону України «Повноваження  щодо  забезпечення  законності, правопорядку, охорони  прав, свобод  і законних  інтересів  громадян»  та  розглянувши  скаргу  жителів  села  Росоша, враховуючи  висновки  постійної  комісії  з  питань  прав  людини, законності, депутатської  діяльності  і  етики, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Заборонити  сім’ї Марчук Валерія Миколайовича і Коптєвої Анжеліки Олександрівни  займається продажом алкогольних напоїв.
 2. Створити  робочу  групу  у складі  сільського  голови, депутата, дільничного  інспектора  та  відвідати сім’ю правопорушників.
 3. Просити  національну  поліцію  в  Липовецькому  районі  взяти  під  постійний  контроль  сім’ю   Марчука Валерія  Миколайовича  і  Коптєвої Анжеліки  Олександрівни, як  таких що займаються  виготовленням  і  продажом  самогону.
 4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  прав  людини, законності, депутатської  діяльності і  етики (Мельник О.В.)

Сільський  голова                                      Володимир  Сличук


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №  233           

  30  жовтня       2018  року                          15 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Мельник Ніни Дмитрівни

        Відповідно до  статей. 12,.118,121 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Мельник Ніни Дмитрівни   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га  та надання цієї  ділянки у власність,   сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2500  га , в тому числі:
  1. 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 11 а;2.
  2. Передати  гр. Мельник Ніні Дмитрівні  безоплатно у власність земельну  ділянку:
  • 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський, , село Люлинці, вул. Космонавтів, 11 а , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0066.

3. Гр. Мельник Н.Д. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          (  Яківчук А.В.).     

Сільський голова                                         Володимир        Сличук 

 


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 234

 30 жовтня      2018  року                         15 сесія   8  скликання

Про припинення дії договору  оренди землі

1/18  від 21 квітня  2018 року яка знаходиться

 за адресою Вінницька область Липовецький район,

с. Росоша, вул. Шевченка, б/н  шляхом його

дострокового  розірвання                                           

         Відповідно до статті 31 Закону України « Про оренду землі», п.34 ст. 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 30 Договору оренди землі  № 1/18 від 21 квітня   2018 року, розглянувши клопотання ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН»  від 26 жовтня 2018 року  про  припинення дії договору оренди землі № 1/18 від 21 квітня 2018 року   площею 2,5000 га, яка знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, с. Росоша, вул. Шевченка, б/н, кадастровий номер ділянки 0522285600:04:000:0413 шляхом його дострокового розірвання за взаємною згодою сторін,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Припинити дію договору оренди землі площею 2,5000 га, яка знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, с. Росоша, вул. Шевченка , б/н , кадастровий номер ділянки 0522285600:04:000:0413, цільове призначення земельної ділянки -  для розміщення, будівництва і обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, код КВЦПЗ 14.01.  шляхом його дострокового розірвання за взаємною згодою сторін.
 2. Укласти угоду з ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» про розірвання договору оренди землі № 1/18 від 21 квітня 2018 року.
 3. ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» зареєструвати припинення речового права на земельну ділянку згідно чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони  природи                                             (Яківчук А.В.)

Сільський голова                                                Володимир    Сличук

        

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 235

       30  жовтня     2018 року                           15 сесія   8  скликання

Про надання в оренду земельної ділянки

ТОВ « СОЛАР  СКАЙЛАЙН», вул. Шевченка, б/н

села Росоша Липовецького району Вінницької

області                          

            Відповідно до  статей  124, 134  Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду земель», п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши клопотання ТОВ « СОЛАР СКАЙЛАЙН»  від    26 жовтня     2018 року № 06/18 про надання земельної ділянки площею 2,500 га в оренду для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за рахунок земель, що перебували в їх користуванні на умовах суборенди   ( згідно договору суборенди землі № 1 від 15 травня 2018 року) сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати ТОВ « СОЛАР СКАЙЛАЙН»  в оренду земельну ділянку  площею 2,5000 га, кадастровий номер 0522285600:04:000:0413, вул. Шевченка, б/н  с. Росоша  Липовецького району Вінницької області  терміном на 49 років , з цільовим призначенням земельної ділянки – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій , КВЦПЗ-  14.01. 
 2. Встановити до кінця 2018 року річну орендну плату за використання земельної ділянки в розмірі    3,0  % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки .
 • З 2019 року  річну орендну плату за використання земельної ділянки  встановити в розмірі 6,0   %  від її нормативної грошової оцінки .
 • Орендодавець має право переглядати розмір  орендної плати раз на два роки.

3. ТОВ «СОЛАР СКАЙЛАЙН» приступити до використання земельної ділянки після укладення договору оренди земельної ділянки та реєстрації права оренди землі відповідно до чинного законодавства.

4. Доручити сільському голові укласти від імені Росошанської об'єднаної територіальної громади договір оренди земельної ділянки на зазначених умовах.

5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (  Яківчук А.В.)

Сільський голова                                   Володимир   Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району   Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 236

30 жовтня     2018   року                           15    сесія  8  скликання

Про  затвердження  програми  профілактики

злочинності, здійснення законності  та порядку

на території Росошанської сільської ОТГ

         Відповідно статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та  з  метою  зміцнення  законності  та  правопорядку, протидія злочинності  та  правова  освіта населення; недопущення  втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх, профілактика правопорушень, недопущення злочинів, обмеження незаконного  обігу зброї ,наркотичних засобів, пияцтва  та  алкоголізму, дотримання  та  виконання юридичних  приписів, зниження  показника  злочинності  в  населених пунктах сільської  ради, та враховуючи  висновки постійної  комісії  з  питань  прав людини, законності депутатської діяльності  і  етики,   сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  програму  профілактики злочинності, здійснення законності  та  порядку  на території  Росошанської  сільської  ОТГ.
 2. Контроль  за виконанням  цього  рішення  покласти на постійну  комісію  з  питань прав людини, законності депутатської діяльності  і  етики  (Мельник О.В.)

Сільський  голова                                                     Володимир  Сличук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора