A A A K K K
для людей із порушенням зору
Росошанська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Липовецької громади

5 сесія

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького  району  Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я   №  50

    22грудня  2017 року                    5  сесія 8 скликання

        Про  внесення змін до структури та штатного розпису

Росошанської ОТГ.

     Відповідно до статті 26 п.5 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005  № 179  «Про упорядкування структури апарату центральних органів  виконавчої влади,  їх територіальних підрозділів та місцевих  державних адміністрацій»  з метою ефективної роботи Росошанської  ОТГ,  у межах  штатної чисельності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1.   Внести зміни  до другої сесії 8 скликання  від 03 листопада  2017 року  №18 «Про  затвердження структури  та загальної чисельності  апарату  Росошанської сільської ради,   апарату виконавчого комітету сільської ради та виконавчих органів сільської ради»,  виклавши наступним чином:

 1.1  Утворити  з 1 січня  2018  року  посади:

-   «соціальний працівник»  -  4 штатні посади.

 

Сільський голова                                 Володимир Сличук

 


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 52

   22   грудня      2017 року           5  сесія  8   скликання  

Про затвердження звіту про експертну

грошову оцінку земельної ділянки, що

знаходяться в користуванні г. Лямець Вячеслава

та продаж йому земельної ділянки .

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,яка знаходиться в користуванні гр. Лямець Вячеслава ( код ДРФО 2417524456 ) ,  розроблену Вінницькою торгово – промисловою палатою, ліцензія ДКЗ України на проведення робіт із землеустрою,  землеоціночних робіт  серія АГ № 505680 від 19.11.2010 року, враховуючи позитивний висновок рецензента Могозіної  О.Л. кваліфікаційне посвідчення АК № 00756 від 29.09.2008 року, керуючись ст. ст. 127,128 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка знаходяться в користуванні гр. Лямець Вячеслава ( код ДРФО 2417524456) ,  розроблену  Вінницькою торгово – промисловою палатою  площею 0,2500 га і  яка розміщується за адресою – Вінницька область, Липовецький  район, село Росоша, вул. Грушевського, 77, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0604  загальною вартістю 38 087      ( тридцять вісім тисяч вісімдесят сім ) гривень.

2.Продати гр. Лямець Вячеслава ( код ДРФО 2417524456)  у власність  вказану земельну ділянку за    38 087  ( тридцять вісім тисяч вісімдесят сім ) гривень,з цільовим  призначенням земельної ділянки  :  - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості, КВЦПЗ 11.02.

3. Умови продажу земельної ділянки :

- 38 087 гривень  сплачується гр. Лямець В. до нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу земельної ділянки; друга половина суми платежу  сплачується з відстрочкою на 1 рік з дня  нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу  земельних ділянок рівними частинами.

4. Доручити сільському голові від імені Росошанської сільської ради укласти договір купівлі – продажу земельної ділянки на затверджених умовах гр. Лямець Вячеславу , а також оформити всі необхідні для вчинення цієї угоди документи.

      Сільський голова                            Володимир   Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 53

     22   грудня      2017 року                  5   сесія  8   скликання  

Про надання дозволу на складання технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

меж  земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)

Розглянувши заяву  жителя с. Росоша Гірко Лідії Сергіївни  про надання дозволу на складання технічної документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж   земельної  ділянки, що перебуває в її  користуванні, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи,,  керуючись ст.ст..81, 121 Земельного Кодексу України; ст. 25 Закону України          « Про землеустрій» ; п.3 Перехідних та прикінцевих положень Закону України  « Про державний земельний кадастр», ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Надати  гр. Гірко Л.С. дозвіл на складання технічної документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж   земельної ділянки, що перебуває  в її користуванні , орієнтовною площею 0,12 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства і яка розміщується напроти її садиби по вул. Яблунева, 120.

          2. Гр. Гірко Л.С, подати виготовлену технічну документацію  із землеустрою для  затвердження та передачі земельної ділянки в оренду  на розгляд чергової сесії  сільської ради.

       3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          ( голова комісії Яківчук А.В.)

 

    Сільський голова                               Володимир         Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 54

        22   грудня      2017 року                   5   сесія  8   скликання  

Про зарахування на погосподарський  та податковий

облік земельної ділянки громадян села Росоша

та селища Липовець за межами населеного пункту.

           Розглянувши заяву громадян села Росоша та селища Липовець про надання земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи , враховуючи, що земельні масиви, де знаходяться ці земельні ділянки будуть передані у власність Росошанської територіальної громади відповідно розробленого та затвердженого генерального плану населених пунктів сіл Росоша та селища Липовець,, керуючись п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

        1. Зарахувати земельні ділянки гр. с. Росоша та селища Липовець на погосподарський та податковий облік, для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту згідно Додатку 1, який є невід'ємною частиною даного рішення (додається)

        2.Громадянам  після затверджених змін межі населених пунктів сіл Росоша та селища Липовець звернутися до Росошанської сільської ради з клопотанням про надання земельної ділянки у власність або користування на умовах оренди.

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи ( голова комісії Яківчук А.В.)

 

    Сільський голова                              Володимир     Сличук       

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 55

            22  грудня    2017  року                    5   сесія   8  скликання

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою  щодо відведення 

 земельної  ділянки для будівництва і експлуатації

 сонячної електростанції ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН»

Розглянувши клопотання ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» « 42/17 від 18.12.2017 року   про надання   дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для будівництва та експлуатації сонячної електростанції  , керуючись ст.ст..81, 186 Земельного Кодексу України; ст. 25 Закону України  « Про землеустрій» ; п.3 Перехідних та прикінцевих положень Закону України  « Про державний земельний кадастр», ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

            1.Надати ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН»  дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення   земельної ділянки   для будівництва  і експлуатації сонячної електростанції,  орієнтовною площею 2,5 га, за рахунок земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення – сільськогосподарські будівлі і двори, і яка  знаходиться за адресою Вінницька область , Липовецький район, село Росоша, вул. Шевченка, б/н.

        2. Надати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки із земель іншого сільськогосподарського призначення, КВЦПЗ 01.13 на землі енергетики , КВЦПЗ 14.01 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

            3.ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН»  після погодження та отримання висновків відповідних служб , що здійснюють державний контроль  за використанням та охороною земель подати виготовлений проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки   для розгляду та затвердження  на  чергову сесію  Росошанської сільської ради.

 

Сільський голова                      Володимир     Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №56

            22  грудня    2017  року               5   сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Грабчака Миколи Тимофійовича

Розглянувши заяву гр. Грабчака Миколи Тимофійовича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2500 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А., та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2500 га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна, 81.

2.Передати  безоплатно у власність гр. Грабчака Миколи Тимофійовича   земельну  ділянку

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна,81  , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0788;

          3. Гр. Грабчак М.Т. зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку .

 

       Сільський голова                      Володимир        Сличук

 

                            


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №57

               22  грудня     2017  року          5   сесія   8  скликання

Про припинення права користування земельними

ділянками гр. Кондратьєва Андрія Леонідовича.

Розглянувши заяву гр. Кондратьєва Андрія Леонідовича про припинення права користування земельними ділянками, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи , керуючись ст.. 142 Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Вилучити земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,48 га та 0,10 га з користування гр. Кондратьєва А.Л. згідно поданих  заяв,  та  зарахувати вільну площу до земель запасу Росошанської сільської р

2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          ( голова комісії Яківчук А.В.)

Сільський голова                             Володимир      Сличук.

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 58

   22   грудня   2017  року                                    5  сесія   8  скликання

Про  затвердження Порядку розгляду

та вирішення земельних спорів в межах

населених пунктів Росошанської об'єднаної

територіальної громади

          З метою забезпечення своєчасного вирішення земельних спорів в межах населених пунктів Росошанської об'єднаної територіальної громади щодо меж земельних ділянок , що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання правил добросусідства . відповідно до ст.ст. 12,103 – 109,158,159 – 161 Земельного Кодексу України, керуючись п.34 ст. 26 , ч.1 ст. 47,59 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні»,  сільська рада ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити Порядок розгляду та вирішення земельних спорів в межах населених пунктів Росошанської  об'єднаної територіальної громади, що додається ( Додаток 1)

       2. Це рішення набуває чинності з дня його прийняття .

       3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Росошанської об'єднаної територіальної громади та постійну комісію Росошанської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Сільський  голова                              Володимир    Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 59

   22  грудня   2017  року                                   5  сесія   8  скликання

Про погодження надання земельної ділянки

для ведення особистого селянського господарства

гр. Топоровському Сергію Євгеновичу( учаснику АТО).

Розглянувши заяву гр. Топоровського Сергія Євгеновича  , жителя м. Вінниця  про надання погодження на виділення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства (як учаснику АТО,  що користується пільгами, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій, посвідчення УБД  МВ №  054042,  видане 27 грудня 2016  року) , враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи керуючись п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Погодити надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки гр. Топоровському Сергію Євгеновичу для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0 га за рахунок земель державної власності за межами населеного пункту с. Очитків  Оратівського району Вінницької області.

             2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          ( голова комісії Яківчук А.В.)

 

Сільський голова                               Володимир       Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 60

        22  грудня   2017  року                5  сесія   8  скликання

Про надання земельної ділянки

гр. Базаровському Миколі Васильовичу

після смерті колишніх землекористувачів.

Заслухавши інформацію спеціаліста-землевпорядника сільської ради про те,  що після смерті колишніх користувачів і власників земельних ділянок залишилося нерухоме майно у вигляді землі, спадкоємці на даний час нотаріально не оформили спадкове майно, з метою обліку земельних ділянок та отримання за користування ними відповідної плати до бюджету сільської ради, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Вилучити з обліку земельну ділянку гр. Базаровської П. площею 0,61 га в с.  Очитків , вул. Єсеніна, 3  Оратівського району Вінницької області   в зв'язку з її смертю.

2. Надати  гр. Базаровському Миколі Васильовичу в користування земельну ділянку площею 0,61 га , в тому числі 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,36 га для ведення особистого селянського господарства , що знаходяться за адресою вул. Єсеніна, 3 село Очитків Оратівського району Віннцької області  , до встановлення юридичних прав на нерухоме майно.

3. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни до земельно-облікових документів.

 

Сільський голова                                   Володимир      Сличук.

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 47

             22  грудня   2017  року                5  сесія   8  скликання

Про  затвердження  Статуту

Комунального  підприємства

«Росошанська  амбулаторія  загальної  практики-

сімейної  медицини»  Росошанської  сільської  ради

Липовецького  району  Вінницької  області

  Відповідно  до  ст. 19  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  добровільне  об’єднаня  територіальних  громад»  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Статут  Комунального  підприємства  «Росошанська  амбулаторія  загальної  практики- сімейної  медицини»  Росошанської  сільської  ради  Липовецького  району  Вінницької  області.

 

     Сільський  голова                                      Володимир  Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 44

           22  грудня   2017  року                5  сесія   8  скликанн

Про  затвердження  Статуту

Росошанської  сільської  обєднаної  територіальної

громади  Липовецького  району  Вінницької  області

        Відповідно  до  ст.  19  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»  Росошанська  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити  Статут  Росошанської   сільської   об'єднаної   територіальної громади   Липовецького  району   Вінницької  області.

 

Сільський  голова                                                 Володимир  Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 48

            22  грудня   2017  року                5  сесія   8  скликання

Про погодження призначення

завідувача Комунального  підприємства

«Росошанська  амбулаторія  загальної  практики-

сімейної  медицини»  Росошанської  сільської  ради

Липовецького  району  Вінницької  області

Бабича Володимира Петровича

Заслухавши інформацію сільсбкого голови Сличука В.А.Росошанська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Погодити призначення  завідувача Комунального  підприємства  «Росошанська    амбулаторія  загальної  практики - сімейної  медицини»  Росошанської  сільської  ради

Липовецького  району  Вінницької  області Бабича Володимира  Петровича.

 

Сільський голова                                        Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 46

         22  грудня   2017  року                5  сесія   8  скликання

Про створення Комунального підприємства

«Росошанська  амбулаторія  загальної  практики-

сімейної  медицини»  Росошанської  сільської ОТГ

Липовецького  району  Вінницької  області

Відповідно ст.26 п.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»Росошанська сільська ОТГ ВИРІШИЛА:

1.Створити Комунальне підприємство «Росошанська  амбулаторія  загальної  практики-

сімейної  медицини»  Росошанської  сільської ОТГ  Липовецького  району  Вінницької  області.

 

Сільський голова                                 Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 42

       22  грудня   2017  року                               5  сесія   8  скликання

Про прийняття на баланс Росошанської сільської

ОТГ ФАП с.Очитків, ФАП с.Люлинці, ФАП

с-ща Липовець, КЗ  «Росошанська АЗПСМ»

Росошанська ЗОШ І-ІІІ ст..Липовецького  р-ну,

Очитківську ЗОШ І-ІІІ  ст..Оратівського р-ну

Керуючись  Законом  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні»,

 « Про добровільне об’єднання територіальних громад» Росошанська сільська рада ВИРІШИЛА:

    1.Прийняти на баланс Росошанської сільської ОТГ ФАП с.Очитків, ФАП с.Люлинці, ФАП с-ща Липовець, КЗ  «Росошанська АЗПСМ», Росошанська ЗОШ І –ІІІ ст. .Липовецького  р-ну, Очитківську ЗОШ І-ІІ ст. Оратівського р-ну.

 

Сільський голова                           Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 49

       22  грудня   2017  року                              5  сесія   8  скликання

Про внесення  змін до рішення 1 сесії 8 скликання

від 3 листопада 2017 р. « Про кількісний склад

виконавчого комітету»

Відповідно до  ст.51  п.2  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію сільського голови Росошанська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Ввести в кількісний склад  виконавчого  комітету наступних  членів: Климчук Галину Петрівну,   Цимбалюка Василя Миколайовича.

 

Сільський голова                                                Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району  Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 51

    22  грудня   2017  року                             5  сесія   8  скликання

Про інвентаризацію та передачу

документів до архівних установ

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  Росошанська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Передати документи Очитківської сільської ради до Оратівського архіву.

 

Сільський голова                              Володимир Сличук

 


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 43

22грудня 2017 року                              5 сесія   8 скликання

Про   бюджет Росошанської об’єднаної

територіальної громади  на  2018  рік.

Відповідно до п.23 ст. 26, п.1 ст.28, ст. 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 77 Бюджетного Кодексу України та за погодженням з постійною  комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, Росошанська  об’єднана територіальна громада ВИРІШИЛА :

            1.  Визначити  на  2018  рік :

доходи   бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі  17 421 989  грн. ,  в  тому   числі   доходи  загального  фонду сільського  бюджету    17 249 489 грн.. доходи  спеціального  фонду   сільського  бюджету   172 500  тис.  грн .  згідно з   додатком   № 1   цього  рішення ;

-видатки  сільського  бюджету   у  сумі 17 421 989  грн., в  тому  числі  видатки загального  фонду  сільського   бюджету  17 249 489   грн., видатки  спеціального   фонду  сільського    бюджету 172 500   тис. гривень, згідно з додатком №2 цього рішення ;

           2. Визначити   оборотний   касовий  залишок  бюджетних   коштів  об’єднаної територіальної громади  бюджету  в  сумі 2 000 гривень .

           3. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються із бюджету Росошанської об’єднаної територіальної громади до районного бюджету  в 2018 році (згідно із додатком 3 до рішення).

             4. Установити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2018рік у сумі – 500000грн.

             5.Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм фінансування яких у 2018 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету Росошанської територіальної громади (згідно з додатком № 4).

     6. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв на 2018 рік (згідно з додатком № 5)

     7. Затвердити програми соціально-економічний розвиток Росошанської сільської об’єднаної громади на 2018 рік (додатоки № 6 – №15)

            8.  Затвердити    перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду сільського  бюджету  на  2018  рік  за  їх  економічною  структурою :

-  оплата  праці   ( код  2110 )

-  нарахування  на  оплату  праці   (  2120  )

-  медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали  (  код  2220  )

-  продукти  харчування   (  код 2230  )

-  оплата  комунальних  послуг  на  енергоносії  (  код  2270  )

-  поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

-   інші   видатки  населенню   (код 2730)

          9. Розпорядника  коштів місцевих  бюджетів  забезпечити  в першочерговому  порядку  потребу  в  коштах на  оплату  праці  працівників бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених    законодавством   України   умов  оплати  праці  та  розміру   мінімальної  заробітної  плати; на  проведення  розрахунків за  електричну та  теплову  енергію, водопостачання, водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв'язку , які споживаються  бюджетними  установами.   Затвердити  ліміти    споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках  для  кожної  бюджетної  установи  виходячи  з  обсягів  відповідних  бюджетних  асигнувань.

            10. З урахуванням норм ст. 23 Бюджетного кодексу України, Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових питань поточної діяльності об’єднаної громади, дошкільного навчального закладу, загальноосвітніх шкіл тощо, надати право сільському голові та виконавчому комітету сільської  ради  за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету.

            11. Надати право Росошанському сільському голові Сличуку В.А,. укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між бюджетом Росошанської об’єднаної територіальної громади та іншими бюджетами.

            12.На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо  запровадження програмно-цільового методу з 01 січня 2018 року сільський бюджет Росошанської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік приймається з врахування норм програмно-цільового методу бюджетування.

      13. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.

             14. На виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю сільської ради Сої С.В. оприлюднити дане рішення шляхом публікації в газеті «Липовецькі вісті» та на офіційному сайті об’єднаної громади.

              15. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань  соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій  об’єднаної громади (голова комісії Гнатів Г.В.).

 

Сільський  голова  :                                          Володимир  Сличу

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора