A A A K K K
для людей із порушенням зору
Росошанська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Липовецької громади

1-2 сесії

 

 


 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада       201року                                                        №    1

 

Про   початок  повноважень

депутатів   Росошанської   сільської  ради     

          Заслухавши    інформацію  голови  Росошанської  сільської  територіальної   виборчої   комісії    Метельової   Ірини   Ігорівни  про  результати  виборів    депутатів   Росошанської  сільської  об»єднаної  територіальної  громади  8   скликання    29  жовтня   2017  року   , керуючись   ст.. 45 , ч.2  ст.46, ст..49   Закону   України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «,  ст..9 Закону  України  «  Про  статус  депутатів  місцевих  рад  «,   ст.. 85   Закону  України  «  Про  місцеві  вибори «  сільська   рада   

                                                          ВИРІШИЛА: 

          1.   Інформацію  голови  Росошанської  сільської  територіальної виборчої  комісії  Метельової   Ірини  Ігорівни   про  результати   виборів  депутатів   Росошанської   сільської  об»єднаної   територіальної   громади    8  скликання     взяти  до  відома.

        2.  Визнати  повноваження     депутатів  Росошанської  сільської  об»єднаної  територіальної   громади      8  скликання  по  14   округах:

                            № 1  -  Кошалко   Юлія  Юріївна

                            № 2  -  Козачишина  Світлана   Василівна

                            № 3 -   Яківчук  Анатолій   Васильович

                            № 4 -   Гнатів  Галина   Василівна

                            № 5 -   Шелевей  Леонід  Олександрович

                            № 6 -   Олійник   Роман  Петрович

                            № 7 -    Загалило  Тетяна  Володимирівна

                            № 8 -    Яремчук    Максим  Валерійович

                            № 9 -    Заєць  Юрій   Миколайович

                            № 10-   Солоненко  Людмила  Іванівна

                            № 11 – Мельник   Олена   Василівна

                            № 12 -  Коцюруба  Людмила  Олександрівна

                            № 13 -  Соя   Софія  Вікторівна

                            № 14 -  Романюк  Ніна  Анатоліївна

 

Сільський   голова                                                   Володимир  Сличук

 

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Перша  сесія   8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03    листопада       2017року                                            № 2

Про   початок   повноважень

Росошанського  сільського   голови   

          Заслухавши    оголошення    голови  Росошанської    сільської   територіальної   виборчої   комісії    Метельової  Ірини  Ігорівни    про  обрання  Росошанського  голови  об”єднаної  територіальної    громади   Сличука   Володимира  Андрійовича на   підставі,   ч.  1   ст. 42   та  ч. 3  ст.46   Закону  України     “   Про  місцеве   самоврядування  в  Україні “, ст..   85  Закону  України  «  Про  місцеві  вибори «,  ст.. 14-15  Закону  України «   Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування «    сільська  рада           

                                                         ВИРІШИЛА: 

          1.   Оголошення   голови  Росошанської  сільської   територіальної   виборчої  комісії Метельової   Ірини  Ігорівни  про   обрання  Росошанського   сільського   голови   об»єднаної  територіальної  громади Сличука   Володимира  Андрійовича    взяти  до  відома.

        2.  Визнати  з  03    листопада   2017  року  повноваження     Росошанського  сільського   голови   об»єднаної  територіальної  громади  Сличука  Володимира  Андрійовича.

         3.   Присвоїти  Росошанському   сільському  голові об»єднаної  територіальної  громади  Сличуку   Володимиру  Андрійовичу  7  ранг   посадової  особи   місцевого  самоврядування  4  категорії   посад.        

 

Сільський   голова                                                  Володимир  Сличук

 

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада       2017  року                                                     № 3

Про   обрання  секретаря  сільської   ради. 

          Розглянувши   пропозицію  Росошанського   сільського   голови  об»єднаної територіальної  громади  Сличука  Володимира  Андрійовича   керуючись      п. 4  ч .1  ст.  26,   ч.. 3  ст.  59  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «      сільська  рада

                                                    ВИРІШИЛА: 

     1.   Обрати  на  посаду  секретаря  Росошанської    сільської об»єднаної  територіальної  громади   на  строк  повноважень  ради  Соя   Софію   Вікторівну   депутата   Очитківської     сільської  ради , обраного по  одномандатному  виборчому  округу  №  13.

       2.    Контроль  за  виконанням   цього   рішення  залишаю  за  собою.

 

Сільський   голова                                                    Володимир  Сличук

 


РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району   Вінницької області

  Перша  сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03       листопада      2017  року                                                        № 4

 

Про     затвердження  Положення  про  постійні

комісії  Росошанської сільської   об»єднаної

територіальної  громади та  обрання  постійних

комісій  Росошанської  сільської ради.

            Згідно    зі  ст.  47  Закону  України  “ Про  місцеве     самоврядування  в  Україні “, Росошанська     сільська  рада

                                                       ВИРІШИЛА  :

          1.   Затвердити   Положення  про  постійні  комісії   Росошанської   сільської   об»єднаної  територіальної  громади  ( додаток  1 )

         2.   Обрати   постійні  комісії  Росошанської  сільської   ради  у  наступному  складі :

          2.1.  Постійна  комісія    з  питань  прав  людини., законності, депутатської  діяльності   і   етики

голова  Мельник   Олена   Василівна

член     Яремчук  Максим  Валерійович

член     Заєць  Юрій     Миколайович

       2.2  Постійна  комісія  з  питань   планування,  фінансів  бюджету та  соціально-економічного  розвитку:

голова    Гнатів   Галина   Василівна

член       Коцюруба   Людмила  Олександрівна

член       Козачишина    Світлана    Василівна

член       Шелевей  Леонід  Олександрович

          2.3.  Постійна  комісія  з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та  охорони   природи:

голова    Яківчук    Анатолій   Васильович 

член       Солоненко   Людмила  Олександрівна

член       Романюк  Ніна  Анатоліївна

          2.2.   Постійна  комісія  з  питань   освіти,  культури, молоді, фізкультури   і  спорту ;

голова   Олійник   Роман  Петрович

член       Загалило    Тетяна    Володимирівна

член       Кошалко  Юлія   Юріївна

          3.  Головам  утворених  постійних  комісій   Росошанської  сільської  об»єднаної  територіальної  громади  забезпечити  на   першому  засіданні  кожної  комісії  вирішення  питань  щодо  структури  комісій, у  тому  числі  обрання     заступника   Голови  та  секретаря    комісії.

            4.   Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  Постійну  комісію   з  питань  прав  людини,  законності  , депутатської  діяльності  і  етики  (  голова – Мельник  О.В. )

 

Сільський голова  :                                                      Володимир  Сличук 

 

                                                                                                    Додаток   1

                                                                    Затверджено  рішенням

                                                                    Росошанської  сільської   ради

                                                                     № 4  від    03.11.2017р            

                                                        ПОЛОЖЕННЯ

            Про   постійні  комісії  Росошанської  сільської  об»єднаної

                                 територіальної  громади.

                  1.  Загальні   положення.

1.1 Постійна  комісія  ради ( далі-постійна  комісія )  є  органом  ради, що  обирається  з  числа  її  депутатів  для  вивчення,  попереднього  розгляду  і  підготовки  питань, які  належать  до  відання  ради, здійснення  контролю  за   виконанням  рішень  ради,контролю за рішенням    виконавчого  комітету.

1.2  Постійна  комісія   обирається   радою  на  строк  її  повноважень  у  складі  голови і  членів  постійної  комісії. Всі  інші  питання   структури  постійної  комісії  вирішуються  постійною  комісією.

1.3. До  складу  постійної  комісії   не  можуть  бути   обрані   сільський  голова   та  секретар  ради.

1.4.  Постійна  комісія  підзвітна  Росошанській  сільській  раді  та  відповідальна   перед  нею.

1.5.  У  своїй  діяльності  постійна  комісія  ради  керується  Конституцією  України,  Законом   України « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  «,   іншими  законодавчими  актами,  рішеннями   ради, Регламентом  ради  та  цим  Положенням.

1.6.  Діяльність  постійної  комісії  ради  здійснюється   на  основі  планів  роботи, прийнятих  на  засіданні  постійної   комісії, доручень  громади, сільського  голови  аба  секретаря  ради.

1.7.Постійна  комісія  в  своїй  діяльності  взаємодіє  з  іншими  постійними та  тимчасовими  комісіями  ради, управлінням та відділами   виконавчих  органів  Росошанської  сільської   ради,  іншими  особами, незалежно  від  організаційно- правової  форми та  форми  власності.

1.8. Засідання  постійної  комісії  скликаються  в  міру  необхідності, але  не  рідше  одного  разу  на  місяць і  є  правомочними, якщо  в  них  бере  участь не  менш як половина  від  загального  складу комісії.

1.9 Перелік  і  функціональна  спрямованість  постійних  комісій  визначаються з  урахуванням  вимог  Закону  України  «  Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері   господарської  діяльності «  щодо  реалізації  повноважень   ради  у  здійсненні державної   регуляторної  політики   постійними  комісіями  відповідної  ради.

1.10 Депутати  працюють  у  постійній  комісії  на  громадських  засадах.

                       2.  Голова   постійної   комісії.

2.1  Здійснює   безпосереднє  керівництво  діяльністю  комісії  та  організовує  її роботу  , у  тому  числі  забезпечує організаційну  підготовку   її  засідань

2.2  Скликає  і   веде  засідання   комісії.

2.3 Дає  доручення  членам  комісії

2.4. Представляє  комісію  у  відносинах  з  іншими  органами, об»єднаннями  громадян ,  підприємствами , установами, організаціями, а  також  громадянами.

2.5  організовує  роботу  по  реалізації  висновків  і  рекомендацій  комісії

2.6 Аналізує  результати  роботи  і  вживає  заходи  щодо  підвищення  ефективності  діяльності  комісії.

2.7 Відповідає  за  підготовку  довідок,  звітів, інформацій з  питань  роботи  комісії

2.8  Забезпечує  гласність  в  роботі  комісії

2.9 У  разі  відсутності  голови  постійної  комісії  або  неможливості  рим  виконувати  свої  повноваження  з  інших  причин,  його   функції  здійснює  заступник   голови  постійної   комісії  або  секретар  постійної  комісії .

          3.   Завдання   та  організація діяльності постійної  комісії.

3.1. Основним  завданням  постійної  комісії є  розробка  та  попередній  розгляд  проектів  рішень,  що  виносяться  на  розгляд  ради, підготовка  висновків  з  питань, які  планується  винести   на  розгляд  ради.

 Постійні  комісії за  дорученням  ради  або  за  власною  ініціативою  попередньо  розглядають   проекти  програм  соціально-економічного  і  культурного  розвитку, місцевого  бюджет у,  звіти про   виконання програм і  бюджету, вивчають  і  готують  питання  про  стан  та  розвиток  відповідних  галузей  господарського і  соціально-культурного  будівництва , інші  питання, які  вносяться  на  розгляд  ради, виступають   на  сесіях   ради  з  доповідями  і   співдоповідями.

 3.2. Постійні  комісії  за  дорученням  ради ,  секретаря  сільської  ради  або  за  власною   ініціативою  вивчають  діяльність  підзвітних  і  підконтрольних  раді  та  виконавчому  комітету  сільської  ради  органів,  а  також  питань, віднесених  до  відання  ради , місцевих  державних  адміністрацій, підприємств,  установ  та  організацій, їх  філіалів і відділень   незалежно  від  форм  власності  та  їх  посадових  осіб,  подають   за  результатами   перевірки рекомендації на  розгляд  їх   керівників, а  в   необхідних  випадках -  на  розгляд  ради  або  виконавчого  комітету  сільської  ради;здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради  виконавчого  комітету  сільської  ради.

3.3  Постійні  комісії  попередньо   розглядають  кандидатури  осіб. які  пропонуються  для  обрання, затвердження, призначення  або  погодження  відповідною  радою, готують висновки з  цих  питань.

3.4. Постійна  комісія у  питаннях , які  належать до  її  відання, та  в  порядку, визначеному  законом,  має  право  отримувати  від  керівників  органів, підприємств, установ, організацій та  їх філіалів і відділень, необхідні  матеріали  і  документи.

3.5  За результатами   вивчення  і  розгляду  питань  постійні  комісії  готують  висновки  і  рекомендації. Висновки  і  рекомендації  постійної  комісії приймаються більшістю  голосів  від  загального  складу  комісії і  підписуються  головою , а  в  разі  його  відсутності-заступником  голови  або  секретарем  комісії. Протоколи  засідань  комісії  підписуються  головою  і  секретарем   комісії. Висновки  і  рекомендації  постійної  комісії , протоколи  її  засідань  є  відкритими та оприлюднюються  і  надаються   на  запит відповідно до  Закону  України «  Про  доступ до  публічної інформації «  у  спосіб, визначений Регламентом  ради.

3.6    Рекомендації  постійної  комісії  підлягають  обов»язковому  розгляду органами,підприємствами, установами, організаціями,  посадовими  особами, яким  вони  адресовані. Про  результати   розгляду  і   вжиті  заходи  повинно бути   повідомлено  комісією  у  встановлений  нею  строк.

3.7  Постійна  комісія    для  вивчення  питань, розробки  і   проетів  рішень  ради  може  створювати  підготовчі  комісії  і  робочі  групи з  залученням  представників  громадськості,  представників  управлінь  та  відділів   ради, спеціалістів ( у  тому  числі  незалежних  експертів )

3.8  Питання ,  які  належать  до  відання  кількох  постійних  комісій  , можуть  за   ініціативою  комісії, а  також  за  дорученням  ради , її голови  чи  секретаря  розглядатися  постійними  комісіями    спільно.  Висновки  і  рекомендації,  прийняті  постійними  комісіями  на  їх  спільних  засіданнях  підписуються  головами  відповідних  постійних  комісій.

3.9 Всі  питання,  які  виносяться  на  розгляд  сесії, попередньо  обов»язково  розглядаються  профільною  постійною  комісією.

                    4.  Напрямки  діяльності   постійних  комісій

4.1.  Постійна  комісія з  питань  прав  людини , законності, депутатської  діяльності і етики за  дорученням  ради  або  за  власною  ініціативою попередньо  розглядає:

 1) проекти  програм  соціально – економічного   і  культурного розвитку     Росошанської об»єднаної територіальної   громади, населених  пунктів, розташованих на  території юрисдикції  Росошанської  сільської  ради;

1)  проекти та  звіти  про  виконання  місцевих  програм  і  бюджету на  відповідний  рік;

2)  питання  забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян  ради;

3)  питання  утримання  органів  правопорядку  за  рахунок  бюджету;

4)  питання  депутатської  діяльності, додержання  норм  депутатської  етики ;

5) питання  додержання  вимог  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «

6) питання  контролю за  додержанням   депутатами   та  посадовими  особами  виконавчих  органів  рад  вимог  Закону  України  «  Про  статус  депутатів  місцевих  рад «

7)  питання  координації  дій  з   районною  радою,  іншими  органами  місцевого  самоврядування, органами самоорганізації  населення,  громадськими  та  політичними  організаціями;

8)  пропозиції   щодо  змін та  доповнень  до  Регламенту   ради ;

9)  питання  про стан  та  розвиток  місцевого  самоврядування ,  органів самоорганізації населення;

10)  питання ,  пов»язані  із  приведенням  актів  нормативного  характеру , виданих  радою (  у  тому  числі  й  попередніх  скликань )  та  її  виконавчими  органами, у  відповідність приписам  чинного законодавства  України;

11)  питання  ,  пов»язані  із  врегулюванням  конфлікту  інтересів (  у  тому  числі  здійснює  контроль за  дотриманням  сільським  головою , секретарем, депутатами ради  вимог ч.1  ст. 59-1 Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «  щодо  процедур врегулювання  конфлікту   інтересів )  надає   голові,  секретарю та  депутатам  ради   консультації  та  роз»яснення  щодо  запобігання та  врегулювання  конфлікту    інтересів,  поводження  з  майном, що  може бути  неправомірною     вигодою  та  подарунками.

        4.2. Постійна  комісія з  питань планування  ,  фінансів,  бюджету та  соціального-економічного  розвитку за  дорученням  ради  або  за  власною   ініціативою  попередньо розглядає ;

1) проекти  програм  соціально-економічного  і  культурного  розвитку Росошанської   об»єднаної  територіальної  громади , населених  пунктів, розташованих  на  території

юрисдикції  Росошанської  сільської  ради;

2)   проекти  та  звіти  про  виконання  місцевих  програм  і  бюджету  на  відповідний  рік;

3)  проекти  програм  соціально-економічного і  культурного  розвитку, інвестиційних проектів та  програм,  у  тому  числі тих, що  можуть  реалізуватись за  рахунок Державного  фонду  регіонального  розвитку, міжнародних  програм , проектів   міжнародної технічної  допомоги;

4)  питання   місцевого  бюджету;

5)  звіти  про  хід  і  результати  виконання  прийнятих  програм і  бюджету;

6)  питання  щодо:

*Контролю за  утворення  та  використання  позабюджетних  цільових  фондів:

* підготовка  пропозицій  щодо  встановлення  місцевих  податків   і  зборів, розміри  їх  ставок:

* надання   відповідно  до  чинного  законодавства  пільг  до  місцевим  податкам  і  зборам

7)  проекти  регуляторних  актів щодо  відповідності  вимогам  Закону  України  «  Про  засади  державної  регуляторної  політики у  сфері  господарської  діяльності « у  ході  розгляду  яких  забезпечує  підготовку експертного  висновку  до  проектів  регуляторних  актів, які  виносяться  на  розгляд  ради :

8)  розробляє  проекти  рішень  ради  та  готує  висновки  з  цих  питань,  виступає  на  сесіях  ради   з  доповідями   і  співдоповідями.

         4.3   Постійна    комісія   з  питань  містобудування, будівництва, земельних  відносин  та  охорони  природи  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою   попередньо  розглядає :

1) проекти  програм  соціально-економічного  і  культурного  розвитку Росошанської  об»єднаної  територіальної  громади , населених  пунктів, розташованих  на  території

юрисдикції  Росошанської  сільської  ради;

2)   проекти  та  звіти  про  виконання  місцевих  програм  і  бюджету  на  відповідний  рік;

3)  проекти місцевих  програм  охорони  довкілля:

4)  питання   Росошанської   сільської об»єднаної територіальної  громади щодо :

* координації  діяльності  суб»єктів  містобудування  щодо забудови населених  пунктів  об»єднаної   територіальної  громади

*  режиму  використання  територій  і  об»єктів  природно-заповідного фонду місцевого  значення :

*  ставок   оренди  плати  за  користування   землею  та  об»єктами  природоохоронного та  водного  фонду ( спільно з  Постійною  комісією з  питань планування , фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку ):

* розвитку будівництва:

*   планів  і  програм  будівництва  та  реконструкції  об»єктів   комунального  господарства   та  соціально—культурного  призначення,  житлових  будинків,  шляхів  об»єднаної  територіальної  громади:

*   розробка  містобудівних   програм , генеральних  планів  забудови.

5)  вивчає  і  готує  питання  про  стан  та  розвиток   містобудування  і  архітектури,  інші  питання, які   виносяться  на  розгляд     ради :

6)   розробляє  проекти  рішень  ради  та  готує  висновки  з  цих  питань,  виступає  на  сесіях  ради   з  доповідями  і   співдоповідями.

      4.4  Постійна  комісія   з  питань  освіти, культури , ,  молоді,  фізкультури  і  спорту  за дорученнями  ради  або  за  ініціативою  попередньо  розглядає :

1) проекти  програм  соціально-економічного  і  культурного  розвитку Росошанської  об»єднаної  територіальної  громади , населених  пунктів, розташованих  на  території

юрисдикції  Росошанської  сільської  ради;

2)   проекти  та  звіти  про  виконання  місцевих  програм  і  бюджету  на  відповідний  рік;

3)  питання   Росошанської  сільської об»єднаної територіальної  громади щодо:

* створення  умов   для  розвитку  культури;

*  сприяння  відродженню  осередків  традиційної  народної творчості, національно- культурних  традицій  населення, художніх  промислів   і  ремесел:

*  створення  умов  для  занять  фізичною   культурою  і  спортом ;

*  створення  необхідних  умов  для  забезпечення  здобуття  неповнолітніми  повної загальної  середньої  освіти,  виховання  дітей, молоді , розвитку  їх  здібностей, трудового  навчання. Професійної   орієнтації,  сприяння  дошкільних  та  позашкільних  навчально- виховних  закладів, дитячих, молодіжних та  науково- просвітницьких  організацій.

*  оптимізація  структури  системи  дошкільної та  шкільної  освіти  у  об»єднаній  територіальній  громаді ;:

*     ефективного  використання  культурно-освітніх,  спортивних  закладів, дитячих  дошкільних  і  позашкільних  установ;

*   сприяння   виконавчим  органам в  управлінні   закладами  освіти, культури, фізкультури і  спорту:

4)   вивчає  і  готує  питання  про  стан розвиток  освіти,  культури, фізкультури  і  спорту,  молодіжних  проблем, інші  питання, які  виносяться  на  розгляд  ради.

5)   розробляє  проекти  рішень  ради  та  готує  висновки  з  цих  питань,  виступає  на  сесіях  ради   з  доповідями  і   співдоповідями.

              5.  Взаємодія  постійних  комісій  з  виконавчим  комітетом,  управлінями та відділами  Росошанської  сільської  ради.

5.1.  Рекомендації  постійної  комісії  подаються  Росошанському  сільському  голові  об»єднаної  територіальної  громади в  письмовій  формі  з  реєстрацією   в  загальному  відділі.

5.2.   Виконавчий  комітет,  управління  та відділи  ради  зобов»язані  в  десятиденний  термін ( якщо  комісією  не  буде  визначено  інший  строк  виконання )   розглянути  рекомендації  та  пропозиції  постійної  комісії на  надати  аргументовану  відповідь.

5.3. У  випадку  відхилення  рекомендації  постійної  комісії  виконавчим  комітетом,  управлінням  чи відділом  ради  вона  має  право  повторно  винести  рекомендації  на  їх розгляд.

5.4.   Якщо  пропозиція  повторно  відхилена, комісія  може  підготувати  на  розгляд  ради  проект  рішення  з  порушеного  питання.

5.5.  Постійна  комісія   здійснює  контроль  за  виконанням  рішень   виконавчого  комітету з  питань ,  віднесених  до  її компетенції.

 

Секретар   Росошанської  сільської ради                                    Соя  С.В.

 

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія    8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03     листопада       2017  року                                                      №   5

 

Про    реорганізацію    

Очитківської     сільської  рад.

     Керуючись   Законом   України  «  Про  місцеве  самоврядування в  Україні «  ст..  8  Закону  України  «  Про  добровільне  об»єднання   територіальних   громад «, відповідно   до  Цивільного  кодексу  України,Закону  України  «Про державну  реєстрацію  юридичних  осіб та  фізичних  осіб -  підприємців  та  громадських  формувань «,  на  підставі  рішення  Росошанської  сільської  ради   від  03 .11.2017 року №  1  «  Про  початок  повноважень  депутатів Росошанської  сільської  ради»  Росошанська     сільська  рада 

                                                          ВИРІШИЛА  :

          1.  Розпочати  процедуру  реорганізації  юридичної  особи -  Очитківської сільської  ради  (ЄДРПОУ 00184307)  розташованої  за  адресою : вул..  Незалежності  41, село   Очитків   Оратівського  району  Вінницької  області  шляхом   приєднання  до  Росошанської  сільської  об»єднаної  територіальної  громади (ЄДРПОУ  043291390), розташованої  за   адресою : вул..  Грушевського №  23,  село  Росоша Липовецького   району  Вінницької  області.

         2.  Росошанська   сільська  рада  є   правонаступником  прав  та  обов»язків  Очитківської   сільської  ради  з  дня  набуття  повноважень  Росошанською  сільською  радою, обраною  Росошанською  сільською об»єднаною  територіальною  громадою.

         3.Утворити  комісію  з  реорганізації  Очитківської  сільської ради у  складі  

Голова  комісії :

Сличук Володимир Андрійович  1953300670     Росошанський  сільський голова  об»єднаної  територіальної  громади.

Заступник  голови  комісії:

Кучеренко   Зінаїда  Миколаївна  2451508663    в.о. старости   Очитківської сільської  ради

Члени   комісії :

Мартинюк  Юлія  Сергіївна  3227007268  начальник   відділу  фінансово-господарського  забезпечення  -головний  бухгалтер Росошанської сільської ради

Гоменюк Олександр Олександрович 3455209317 гол.бухгалтер Очитківської сільської ради

Коцюруба Людмила Олександрівна 2330410106  діловод  Очитківської сільської ради..

Кошалко  Юрій  Олексійович   2254604953  головний  спеціаліст   землевпорядник Росошанської сільської ради

       3. Комісії  з  реорганізації  Очитківської  сільської  ради   у  строк до  15  січня  2018  року  провести  процедури  інвентаризації  активів та  зобов»язань  Очитківської  сільської  ради  та   підготувати  передавальний  акт  для  прийняття  на  баланс  Росошанської сільської  об»єднаної  територіальної  громади   та  її  виконавчих  органів  майна та  зобов»язань Очитківської  сільської  ради

      4.  Голові   утвореної  за  цим  рішенням   комісії  з  реорганізації забезпечити  своєчасне  здійснення  заходів, передбачених  планом, та про  результати проведеної  роботи  інформувати  Росошанську  сільську  об»єднану  територіальну  громаду.

     5.  Призначити  особою , уповноваженою на  вчинення дій, необхідних  для  державної  реєстрації  реорганізації  Очитківської  сільської  ради  та  внесення  змін  у  відомості  про  Росошанську   сільську  об»єднану територіальну  громаду   в  ЄДРПОУ  043291390   Росошанського  сільського  голови  Сличука  Володимира  Андрійовича, паспорт   АА 283284  виданий  Липовецьким РВ УМВС  України  у  Вінницькій  області  13.06.1996 року, ідент.номер  1953300670,зареєстрованого в селі  Росоша по вул..  Шкільна  ,91, Липовецький  район, телефон  0672428292.

        6.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  залишаю  за  собою.

 

Сільський  голова :                            Володимир   Сличук

 

                                                        

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03     листопада     2017 року                                                         №  6

Про   покладання   обов»язків  старости.

       На   виконання   вимог  п.3  Прикінцевих  положень  Закону  України  « Про добровільне  об»єднання   територіальних  громад « та з  урахуванням  норм  ч.2, 3 ст. 14  Закону  України   «  Про  місцеве   самоврядування   в Україні « ,  Росошанська    сільська  рада 

                                                             ВИРІШИЛА :

             1.   До  проведення   перших  виборів  старост  на  території  юрисдикції  Росошанської  сільської об»єднаної  територіальної  громади,  обов»язки  старости  покласти  на    Кучеренко   Зінаїду  Миколаївну  , яка  здійснювала  повноваження  Очитківського  сільського  голови  до  об»єднання.

              2.  Визначити  ,  що  староста  Кучеренко  Зінаїда  Миколаївна здійснює  свої   повноваження  на  території таких  сіл :  Очитків,  Люлинці.

 

Сільський  голова                                                Володимир  Сличук

 

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03    листопада     2017 року                                                     №  7

Про   затвердження   Положення

про старосту Росошанської сільської

об»єднаної   територіальної   громади.

     Відповідно  до  статті  14-1  Закону  України  « Про   місцеве  самоврядування  в  Україні  « керуючись  ст..25, 26  Закону  України   від  21 травня  1997 року   №  280/97-ВР  «  Про  місцеве   самоврядування   в Україні «  (  із  змінами  та  доповненнями  ),  Росошанська    сільська  рада 

                                                             ВИРІШИЛА :

1.   Затвердити  Положення  про  старосту   Росошанської  сільської  об»єднаної  територіальної  громади  (  Додається )

2.  Контроль за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  постійну  комісію  з  питань прав  людини, законності, депутатської  діяльності  і  етики.

 

Сільський  голова                                                Володимир   Сличук

 

                                                            Затверджено

                                                            Рішенням   1  сесії  Росошанської

                                                            сільської  ради  8  скликання

                                                             №  7   від   03.11.2017р

                                           ПОЛОЖЕННЯ

               Про  старосту   Росошанської  сільської об»єднаної

                                   територіальної  громади

                            1. ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Положення   про  старосту  Росошанської  об»єднаної  територіальної  громади ( далі-Положення )  розроблено  відповідно  до  Законів  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « « Про  добровільне  об»єднання  територіальних  громад «  і  визначає  права  і обов»язки  старости, порядок  його обрання  та  припинення  повноважень  , порядок  звітування, відповідальність  та  інші  питання,  пов»язані з  діяльністю  старости.

1.22  Положення  затверджуються Росошанською сільською  радою об»єднаної  територіальної  громади

                          11  ПРАВОВИЙ    СТАТУС  СТАРОСТИ

2.1.  Староста є  посадовою  особою  місцевого   самоврядування,  який  представляє  інтереси  жителів  села ( у  селах, визначених за  рішенням Росошанської  сільської  ради об»єднаної  територіальної  громади, утвореної  відповідно  до  Закону  України  « Про  добровільне  об»єднання  територіальних  громад», за   винятком  її  адміністративного  центру ) у  виконавчому  комітеті Росошанської  сільської  ради об»єднаної  територіальної  громади.

2.2  Правовий  статус   старости  визначається  Конституцією  України, Законом  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «,  іншими  законами  України  та  цим   Положенням.

Староста  діє  лише  на  підставі,  в  межах  повноважень  та  у   спосіб  , що  передбачені  Конституцією  і  законами  України,  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і  законами   України, актами  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, , а  в  Автономній  Республіці  Крим- також  нормативно-правовими актами Верховної  Ради і  Ради  міністрів  Автономної  Республіки   Крим,  прийнятими   у  межах  їхньої  компетенції, статутом Росошанської сільської об»єднаної  територіальної  громади, цим Положенням, іншими  рішеннями  органів   місцевого  самоврядування  відповідної  територіальної  громади

     2.3  Староста  за  посадою  входить  до  складу  виконавчого  комітету

      Росошанської  сільської об»єднаної  територіальної  громади  .

              2.3 Староста  зобов»язаний;

       1) сприяти  жителям  села  у  підготовці  документів, що  подаються до  органів   місцевого  самоврядування;

         2) брати  участь  у  підготовці  проекту бюджету територіальної  громади в частині фінансування  програм, що  реалізуються  на  території  відповідної ради.

3) вносити  пропозиції  до  виконавчого  комітету  Росошанської сільської  ради  з питань  діяльності  на  території  відповідного  підприємства, установ організаці  комунальної  форми  власності та  їх  посадових  осіб

4) погоджувати  проекти  рішень  Росошанської   сільської  об»єднаної 

територіальної  громади  що  стосуються  майна територіальної  громади  розташованої  на  її  території

5)    шанобливо   ставитись до  жителів  села та  їхніх  звернень до  органів місцевого самоврядування.

           6)здійснювати  моніторинг   за  станом  довкілля,   станом  об»єктів  інфраструктури, громадським  правопорядком.

           7) здійснювати  моніторинг  за  дотриманням  прав  і  законних  інтересів   жителів   села  у  сфері  соціального  захисту, культури, освіти, спорту., житлово-комунального  господарства, реалізації  права  на  працю , медичну  допомогу;

           8)  не  допускати  дій чи бездіяльність , які  можуть  зашкодити інтересам  місцевого  самоврядування  та  держави;

           9)   виконувати  інші  обов»язки,  визначені  Положенням  про  старосту,  статуту  об»єднаної  територіальної  громади, актами  органів  місцевого  самоврядування  об»єднаної  територіальної  громади.

          2.4  Староста  має  право :

          1)   брати  участь у  пленарних  засіданнях  Росошанської  сільської  ради  з  правом  дорадчого  голосу,  а  також  у  засіданнях   постійних  комісій  ради:

         2)  взаємодіяти  з  Росошанською  сільською  радою, підприємствами, установами, організаціями  комунальної форми  власності   та  їх  посадовими  особами, що  розташовані  на  території  територіальної  громади, громадськими  об»єднаннями , які  діють  на  території громади,а  також  іншими  суб»єктами 

          3)  одержувати  безоплатно  від    Росошанської  сільської  ради , підприємств, установ, організацій комунальної   форми  власності  та  їх посадових  осіб, що розташовані  на  території  територіальної  громади , необхідні  для  виконання  покладених   на  нього  завдань  інформацію, документи  і  матеріали.

            2.5  староста  здійснює  свої  повноваження  на  постійній  основі.

                          111. ПОРЯДОК  ОБРАННЯ ТА  ПРИПИНЕННЯ

                                   ПОВНОВАЖЕНЬ   СТАРОСТИ

           3.1    Староста  обирається   в  порядку,  визначеному  законом  , на  строк  повноважень  Росошанської  сільської  ради

       3.2   Вибори старости  відбуваються  одночасно з  виборами  сільського  голови  об»єднаної  територіальної  громади.

          3.3  Особа, що  обирається  на  посаду  старости, повинна  бути громадянином України, мати  право  голосу, відповідно до ст.. 70 Конституції  України, не  мати судимості за  вчинення  умисного злочину  або ця  судимість  повинна бути  погашена  або знята в установленому  законом  порядку.

     3.4 Повноваження  старости  припиняється  одночасно із  припиненням повноважень сільського  голови

            3.5  Повноваження   старости  припиняється  достроково у  разі :

            1)  його  звернення  з  особистою  заявою  до  Росошанської  сільської  ради  про  складення  ним  повноважень  старости :

                2) припинення    його  громадянства:

           3)  набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  нього

         4)  набрання  законної  сили  рішення суду   про  притягнення  його   до  відповідальності  за  правопорушення  ,  пов»язане  з  корупцією, яким  накладено  стягнення  у  виді  позбавлення  права  займати  посади  або  займатися  діяльністю, що  пов»язана  з  виконанням  функцій  держави  або місцевого  самоврядування

             5)   визнання  його  судом  недієздатним, безвісно  відсутнім  або  оголошення  таким, що, помер;

             6)  його   смерті.

        Повноваження  старости   припиняється   достроково,  а  відповідна  особа  звільняється  з  посади:

        1) з  підстав , зазначених  у  підпунктах  1,2,5,6,  абзацу  першого    цього  пункту,  -  з  дня  прийняття  Росошанською   сільською  радою  рішення  яким  береться  до  відома   зазначений  факт.

       2)  з  підстав, зазначених  у  підпунктах  3. 4  абзацу    першого  цього  пункту, - з дня  ,  наступного  за  дня  одержання  Росошанською  об»єднанню  територіальною  громадою  або  її  виконавчим   комітетом  копії  відповідного  рішення  суду  без  прийняття  рішення   Росошанської  сільської   об»єднаної  територіальної  громади.

      3.8  У  разі   звільнення   з  посади  старости  у  зв»язку  з  достроковим  припиненням  його  повноважень,  а    також   у  разі   неможливості   здійснення  ним  своїх  повноважень, повноваження   старости  тимчасово   виконуючий   обов»язки  старости, якого  призначає  Росошанський  сільський  голова   об»єднаної   територіальної  громади. Тимчасово  виконуючий   обов»язки  старости   здійснює  зазначені  повноваження  з  моменту  дострокового  припинення  повноважень  старости, обраного на  позачергових  виборах  відповідно  до  закону, або  до  дня  відкриття  першої  сесії  сільської  ради,  обраної  на  чергових ( позачергових)    місцевих   виборах

                            1У ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  СТАРОСТИ

         4.1.   Місце  та  режим  роботи , правила  внутрішнього  розпорядку ,   діловодства  та  інші  питання  організації  діяльності    старости   визначаються  Росошанською сільською об»єднаною  територіальною  громадою.

        4.2  Час   прийому  жителів   старостою  повинен  становити  не   менше   як  три  дні   на  тиждень, один   із   яких   не  менше  як  до  19-ї  години.

      4.3. Діяльність  старости  фінансується  за  рахунок  бюджету  Росошанської  сільської  ради  об»єднаної   територіальної  громади.

                             У.  ПІДЗВІТНІСТЬ  , ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ  ТА

                                      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТАРОСТИ.

       5.1.   При  здійсненні  наданих  повноважень   староста  є   підзвітним,  підконтрольним  і  відповідальним  перед  жителями  села,  відповідальним-  перед  Росошанською  сільською    об»єднаною територіальною громадою.

            5.2.   Староста  не  рідше  одного  разу  на  рік  звітує  про  свою  роботу   перед   жителями  села  на  відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу  не  менше  половини  депутатів сільської  ради   об»єднаної  територіальної  громади староста  зобов»язаний  прозвітувати  перед  радою   про  свою  роботу  у  будь-який  визначений  ними  терміном.

        5.3   Повноваження  старости ,  крім   випадків,  визначених  пунктом  3.7. цього  Положення,  можуть  бути  також   достроково  припинені,  якщо  він  порушує  Конституцію  або  закони  України,  прав  і  свободи  громадян , не  забезпечує здійснення  йому  повноважень

          5.4  Повноваження  старости  за   наявності  підстав, передбачених  пунктом 5.3  цього  Положення ,  можуть  бути  припинені достроково  за  пропозицією,  внесеною  в   порядку  місцевої  ініціативи  двома  третинами  жителів  села, які  мають  право  голосу  відповідно  до  статті  70  Конституції   України ,  належать  відповідного  населеного   пункту,  або  за  ініціативи  однієї  третини  депутатів від  загального   складу  ради  рішенням  ради ,, прийняти  шляхом  таємного голосування   не  менш  як  двома  третинами  голосів  депутатів  від  загального  складу  ради.

        5.5.  Староста може  бути  притягнений  до   дисциплінарної,  матеріальної,  цивільної,  адміністративної, кримінальної  відповідальності, визначеної  законом.

 

Секретар   Росошанської сільської  ради                                 Соя    С.В.

                                                        

               

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03    листопада     2017 року                                                         №  8

 

Про   покладання   обов»язків   із вчинення

нотаріальних  дій  та  проведення  державної

реєстрації  актів   цивільного  стану

          відповідно  до   Закону  України   «  Про  місцеве   самоврядування   в Україні « ,  Закону  України  «   Про нотаріат «  та  Закону  України  «   Про  державну  реєстрацію  актів   цивільного  стану  Росошанська    сільська  рада 

                                                             ВИРІШИЛА :

       1.  Уповноважити   Кучеренко  Зінаїду  Миколаївну, яка  виконує  обов»язки  старости на  території с. Очитків, с.  Люлинці   Росошанської   сільської  об»єднаної  територіальної  громади ( до  обрання  на  перших  виборах   старости )  як  посадову  особу  органу  місцевого  самоврядування.

      1)      Вчиняти  нотаріальні  дії  передбачені  частиною  першою  статті  37  Закону  України  «  Про  нотаріат  «

          2)   Проводити  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану  визначених   частиною   другою  статті  6  Закону  України   «  Про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану

     2.  Повноваження,  перелічені   у  п. 1  та  2  цього   рішення,  можуть  вчинятися лише на   території  сіл, у  яких  особа повноважна  виконувати обов»язки старости  відповідно  до  рішення   Росошанської   сільської  ради  № 8   від  03.11.2017р

     3.  Контроль   за  виконанням  даного  рішення   залишаю  за  собою.

 

Сільський  голова:                                               Володимир   Сличук

 


    РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

    Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

    Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада           2017  року                                                    №   9

 

Про     кількісний  склад   виконавчого   комітету

 

  Відповідно  до   п.  2  ст.  51   Закону     України  «   Про  місцеве  самоврядування  в Україні  «,  враховуючи  пропозицію сільського  голови,   Росошанська  сільська  рада 

                                 

                                                     ВИРІШИЛА  :

1.  Визначити  кількісний  склад  виконавчого  комітету   Росошанської  сільської  

об»єднаної  територіальної  громади  :  в    кількості    12  чоловік:

 

Сільський  голова                                                       Володимир  Сличук

 


        РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

     Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

                          

Р І Ш Е Н Н Я

03      листопада           2017  року                                                    №   10

 

Про    затвердження  виконавчого   комітету

 

        Відповідно   до   ч.3    ст.  51    Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в Україні .»  враховуючи  пропозицію сільського   голови  ,   Росошанська  сільська  рада 

                                            

                                                             ВИРІШИЛА  :

  1. Утворити  виконавчий  комітет    Росошанської  сільської об»єднаної  територіальної громади   з  слідуючих  осіб :

Сличук  Володимир    Андрійович

Цимбалюк  Олена  Григорівна 

Кошалко  Юрій  Олексійович

Дорошенко  Віктор  Анатолійович

Бабич Володимир  Петрович

Мартинюк  Юлія  Сергіївна

Бондар  Іван Захарович

Соя   Софія  Вікторівна

Мазуренко  Віра  Омелянівна

Кучеренко  Зінаїда   Миколаївна

Оверчук   Тетяна   Григорівна 

Лебідь     Зоя   Миколаївна

 

Сільський  голова                                                     Володимир  Сличук

 


   РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

    Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8  скликання

   Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада           2017  року                                               №    11

 

Про     призначення  секретаря   виконавчого  

комітету  Росошанської  сільської  ради .

          Відповідно  до   п.  4. 5,   ст.  51   Закону     України  «   Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  «,  враховуючи  пропозицію сільського  голови,   Росошанська  сільська  рада 

                                    

                                                         ВИРІШИЛА  :

1.  Призначити  на  посаду  секретаря    виконавчого  комітету   Росошанської

сільської    об»єднаної  територіальної   громади    Цимбалюк  Олену  Григорівну .

      2.   Проводити  державну  реєстрацію   актів  цивільного  стану   визначених частиною   другою  статті  6    Закону  України  «  Про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану»

 

Сільський  голова                                                   Володимир  Сличук

 

 

             РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

             Липовецького району Вінницької області

Перша  сесія  8   скликання

     РІ Ш Е Н Н Я

 

03      листопада           2017  року                                            №  12

 

Про      затвердження  голови  ветеранської

організації

 

        Відповідно  до  Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"  враховуючи  пропозицію  сільського  голови , Росошанська   сільська  рада 

                                                              ВИРІШИЛА  :

        1.  Затвердити    Мазуренко  Віру  Омелянівну  -  головою  Ветеранської  організації  при  Росошанській  сільській  об»єднаній  територіальній   громаді .

 

Сільський  голова :                                                    Володимир  Сличук

     

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Друга  сесія  8   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

03    листопада     2017 року                                                №     13

Про надання  повноважень  сільському  

голові   зміни  до  бюджету   проводити в

міжсесійний  період розпоряженням.

 

              Відповідно  до  пункту  18    частини  1  статті  43  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  «  та  статті 77  Бюджетного  кодексу  України,     Росошанська       сільська   рада

                                                   ВИРІШИЛА :

          1.   Враховуючи  норми   статей  23,  108  Бюджетного  кодексу  України   надати   право   сільському  голові  Росошанської  об»єднаної  територіальної  громади   Сличуку  В.А.   за  погодженням  з   постійною  комісією  сільської  ради з  питань  планування,  бюджету, фінансів та  соціально-економічного  розвитку  з  наступним  затвердженням рішенням   сесії   сільської  ради,  здійснювати   у  міжсесійний  період  своїм  розпорядженням.

 

Сільський  голова                                                  Володимир Сличук                                                                

                                                          

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Друга  сесія  8   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада     2017 року                                                       №    14

 

 

Про   утворення   Росошанського  освітнього

округу.

              Відповідно  до  Закону  України  «   Про  освіту «   від  5   вересня  2017  року  № 2145-У111, Постанови  Кабінету  Міністрів  України     від  27  серпня  2010  року № 777 із  змінами, для  надання  якісних освітніх  послуг і  покращення  матеріально-технічного  стану  Росошанської  ЗОШ   1-111  ст. ,   Росошанська       сільська  рада 

                                                   ВИРІШИЛА :

        1.  Утворити    Росошанський  освітній  округ    Росошанської  об»єднаної   територіальної  громади .

      2.  Визнати  опорним  закладом  округу  Росошанську    ЗОШ   1-111 ступенів    філією  -   Очитківську  ЗОШ  1-111  ступенів.

 

 Сільський   голова                                                Володимир    Сличук

                          

 

                                             РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Друга  сесія  8   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада     2017 року                                                      №   15

 

Про   ліквідацію  юридичної   особи

Росошанський  ясла-садок    «  Сонечко «

      

        Відповідно   п.3  ст.  32   Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в Україні «   Росошанська       сільська  рада 

                                                   ВИРІШИЛА :

1.    Ліквідувати   Росошанський  ясла-садок  «   Сонечко «  як  юридичну  особу.

2 .   Утворити  ліквідаційну  комісію  в  складі  трьох  чоловік :

Солодюк  Любов   Дмитрівну,  реєстраційний  номер  облікової картки  платника  податків  за   даними  Державного реєстру фізичних  осіб-платників  податків - 2268506261, голова  комісії.

Мартинюк  Юлію  Сергіївну,  реєстраційний  номер  облікової картки  платника  податків  за   даними  Державного реєстру фізичних  осіб-платників  податків - 3227007268,  член   комісії

Пшоно  Людмилу  Михайлівну,  реєстраційний  номер  облікової картки  платника  податків  за   даними  Державного реєстру фізичних  осіб-платників  податків - 2712706049, член   комісії

3.   Термін  заявлення  кредиторами   своїх  вимог  встановити  в  строк   два  місяці.

 

Сільський  голова :                                                 Володимир  Сличук                                                                                     

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Друга  сесія  8   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада     2017 року                                                  №  16

 

Про   оплату    праці   сільського  

голови.

          Відповідно  до    ст.  15, 22  Закону  України  від  7   червня  2001  року  № 2493-111 «   Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування «,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  9  березня  2006  року  №  268  «  Про  упорядкування  структури та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади, органів  прокуратури, судів  та  інших  органів», Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  06 02.2008 року №  34  «  Про   внесення  зміни до  деяких  постанов   Кабінету  Міністрів  України, Постановити  КМУ  від  20   грудня  1993 р. № 1049  «  Про  надбавки  за  вислугу  років  для  працівників  органів   виконавчої  влади  та  інших  державних  органів «   керуючись ст..  25  Закону  України  «  Про   місцеве  самоврядування   в  Україні «   від  21  травня  1997  року  №  280/97-ВР (   із  змінами  та  доповненнями )  Росошанська       сільська  рада 

                                                   ВИРІШИЛА :

1.  Росошанському  сільському  голові  об»єднаної  територіальної  громади   Сличуку  Володимиру  Андрійовичу  приступити до  виконання   своїх обов»язків  03  листопада  2017  року .

2.  Встановити  сільському  голові  Сличуку  Володимиру  Андрійовичу  посадовий  оклад  в  сумі  5100,00 грн.

3.  Встановити  сільському  голові Росошанської  об»єднаної   територіальної  громади   Сличуку  Володимиру  Андрійовичу  наступні  надбавки :

   3.1.   надбавку  до  посадового  окладу  за  7  ( сьомий )  ранг  посадової  особи  місцевого  самоврядування в  розмірі 110,00  грн:

   3.2   надбавку  за  вислугу   років  в  розмірі  40%  до  посадового  окладу  з  урахуванням  надбавки за  ранг:

   3.3  надбавку  за  виконання  особливо  важливої  роботи у  розмірі  50% посадового  окладу з  урахуванням  надбавки  за  ранг та  вислугу  років.

 

Сільський   голова                                                Володимир   Сличук

                                                          

 

                                РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Друга  сесія  8   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада     2017 року                                                       №   17

 

Про   преміювання   сільського  голови, 

секретаря  сільської  ради

                 Відповідно  до  ч. 3  ст. 21  Закону  України  від  7   червня  2001  року  № 2493-111 «   Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування «, п п 2 п.2, абз. 2  п. 6   Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  9  березня  2006  року  №  268  «  Про  упорядкування  структури та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади, органів  прокуратури, судів  та  інших  органів»,  Положення  про  преміювання  працівників  Росошанської   сільської  ради  та  її   виконавчого   комітету , затвердженого  рішенням     14  сесії  7  скликання від  23   грудня  2016  року  « Про  затвердження  Положення про  преміювання  працівників  апарату Росошанської  сільської  ради ,   керуючись  ст..  25 Закону  України    від  21  травня  1997  року  №  280/97-ВР   «  Про   місцеве  самоврядування   в  Україні « ( зі  змінами та  доповненнями ) Росошанська       сільська  рада 

                                                   ВИРІШИЛА :

1.  Здійснювати  преміювання  сільського  голови ,  секретаря  сільської  ради  об»єднаної територіальної  громади  в  період  повноважень  Росошанської  сільської  ради  8  скликання  у  межах  затверджених  видатків на  оплату  праці в  розмірі 100  відсотків  посадового  окладу  щомісячно  за  фактично  відпрацьований  час за  підсумками  роботи  за  місяць відповідно  до  особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи та до державних  і професійних  свят,  ювілейних  дат в  межах  фонду  преміювання  та  економії  фонду  оплати  праці.

2.  Надавати  сільському  голові, секретарю  сільської   ради об»єднаної  територіальної  громади   в  період  повноважень  Росошанської  сільської  ради   восьмого  скликання   допомогу  на  оздоровлення у  розмірі  середньомісячної заробітної   плати та  допомогу  для  вирішення  соціально-побутових питань у  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань

планування,  фінансів , бюджету  та  соціально економічного  розвитку територіальної  громади

 

Сільський  голова                                                   Володимир  Сличук

 


РОСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Липовецького району Вінницької області

Друга сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03 листопада 2017 року                                                       № 18

Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Росошанської сільської ради, апарату виконавчого комітету сільської ради та виконавчих органів сільської ради.

      З метою впорядкування структури та загальної чисельності апарату Росошанської сільської ради, апарату виконавчого комітету сільської ради та виконавчих органів сільської!' ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів і бюджету та соціально - економічного розвитку територіальної громади, керуючись статтями 26, 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Росошанської сільської ради, апарату виконавчого комітету сільської ради та виконавчих органів сільської ради, згідно з додатками №1,2з 03 листопада 2017 року.

2. Керівникам виконавчих органів сільської ради об»єднаної територіальної громади привести у відповідність згідно з даних рішенням Положення про управління, відділи та посадові інструкції працівників.

3. Доручити сільському голові затвердити штатний розпис апарату Росошанської сільської ради, виконавчого комітету сільської ради та виконавчих органів сільської ради в межах затвердженої чисельності.

4. Вважати таким, що втратила чинність рішення 14 сесії 7 скликання Росошанської сільської ради «Про структуру, граничну чисельність, та штатний розпис Росошанської сільської ради на 2017 рік» від 23.12.2016 року з 03 листопада 2017 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів і бюджету та соціально - економічного розвитку територіальної громади сільської ради..

Сільський голова                                               Володимир Сличук

 

                                  Додаток № 1

                                                                      до рішення 2 сесії 8 скликання 

                                                       № 18 від 03.11.2017р.

 

                         С Т Р У К Т У Р А

та чисельність апарату Росошанської сільської ради

Пор.

Найменування посад та структурних підрозділів

Кількість штатних одиниць

1.

Сільський голова ОТГ

1

2.

Секретар сільської ради ОТГ

1

 

РАЗОМ

2

 

 

Секретар сільської ради                                           Соя С.В.

 

                                           Додаток  № 2

                                                                        до рішення 2 сесія 8 скликання

                                                         № 18 від 03.11.2017р.

 

          С Т Р У К Т У Р А

та чисельність апарату виконавчого комітету Росошанської сільської ради

№з/п   Найменування посад та структурних підрозділів Кількість штатних одиниць

1. Заступник     сільського    голови    ОТГ (по виконавчій роботі)             1      2.Старости                                                                                               1      3.Секретар виконкому                                                                              1                   

Фінансово - економічний відділ

1.Начальник  відділу фінансово - господарського забезпечення,

головний бухгалтер                                                                                 1         2.Головний спеціаліст  (бухгалтер)                                                          1        3.Спеціаліст 1 категорії (бухгалтер)                                                          1        4.Касир                                                                                                  1                       

Центр надання адміністративних послуг

1. Спеціаліст - державний реєстратор речових прав на нерухоме 

майно                                                                                                       1

2. Спеціаліст - соціальний працівник (інспектор)                                          1                                                                                           

Відділ правового забезпечення та управління персоналом

1. Головний спеціаліст (юрист)                                                                    1      2. Завідувач сектору управління персоналом та організаційної

роботи                                                                                                      1      3. Інспектор з питань військового обліку)                                                   1      4.Діловод                                                                                                  2                                                                                                                         

Відділ земельних відносин

1.Завідувач сектору земельних відносин                                                      1      2. Спеціаліст землевпорядник                                                                     1    3.Спеціаліст                                                                                               1                                                                                                                  

Гуманітарний відділ

1.Начальник відділу                                                                                  1      2. Спеціаліст 1 категорії ( методист по освіті)                                              1      3. Спеціаліст 1 категорії (методист по культурі )                                          1    4.Спеціаліст з обслуговування комп`ютерних  мереж                                  1

                    Допоміжний персонал                                               

1.Водій                                                                                                      1

2.Прибиральник службових приміщень                                                      1

 

Секретар сільської ради                                 Соя  С.В.

 

 

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Друга  сесія  8   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

03      листопада     2017 року                                                      №   19

 

Про   згоду   на  передачу   закладу,  майна

ФАП  с.Люлинці,   ФАП  с. Очитків, 

Очитківської  ЗОШ 1-111 ст .Оратівського  району, 

ФАП с-ща  Липовець КЗ «  Росошанська  АЗПСМ»

Росошанської  ЗОШ 1-111 ст. Липовецького  району 

до  Росошанської   об»єднаної   територіальної  громади.

     Відповідно  до  ст..  26  п.  31  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  «   Закону    України  «  Про  добровільне  об»єднання  територіальних  громад» Росошанська  сільська  рада

                                              ВИРІШИЛА  :                     

1.  Звернутись   із  клопотанням  :

-  до   Оратівської  районної  Ради   про  згоду  на  передачу   із   спільної    комунальної  власності   району  закладу,   майна  ФАП  с.  Люлинці,   ФАП  с.  Очитків,   Очитківської ЗОШ 1-111 ст.  Оратівського   району     до  Росошанської  об»єднаної  територіальної  громади  Липовецького   району .

- до  Липовецької   районної  Ради     про  згоду на  передачу   із  спільної     комунальної власності   району  закладу,   майна        ФАП  , с-ща  Липовець ,  КЗ  «  Росошанська  АЗПСМ «  , Росошанської  ЗОШ 1-111  ст.  Липовецького   району , до  Росошанської   об»єднаної  територіальної  громади  Липовецького   району.

       2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  залишаю  за  собою.

Сільський   голова                                                   Володимир    Сличук

Цікаво знати

Конкурс проектів та програм розвитку територіальних громад Липовецького району

 

Липовецька районна державна адміністрація

Вінницька обласна Рада

© 2012-2019. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше. Розробка сайту «Метастудія» ™

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора