A A A K K K
для людей із порушенням зору
Росошанська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Липовецької громади

8 сесія

 

 

                                        

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ               ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 107

17 квітня 2018 року                              8 сесія 8 скликання                    

Про внесення змін до рішення

5 сесії 8 скликання від 22 грудня 2017 року

«Про бюджет Росошанської ОТГ на 2018рік»

                 Відповідно до п.33 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до річного розпису кошторису загального фонду сільського бюджету:

1.1.Зменшити обсяг видатків по КТКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  в квітні на суму 2500,00грн..

1.2.Збільшити обсяг видатків по КТКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради» на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на сумі в березні 2500,00грн..

1.3.Залишок загального фонду направити на КТКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в квітні 2018 році на суму 50 000 грн.

1.4.Залишок загального фонду направити на КТКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в квітні 2018р. на суму 12000,00грн.

1.5. Видатки пунктів 1.3; 1.4 провести за рахунок вільного залишкузагального фонду,  який утворився на 01.01.2018 рік.

2. Внести зміни до річного розпису кошторису спеціального фонду сільського бюджету:

2.1.Залишок цільових фондів в сумі 40005,00 грн.  направити на КТКВК 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» поКФК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 40005,00грнв квітні2018 року. 

2.2. Видатки пункту 2.1 провести за рахунок вільного залишку спеціального фонду, який утворився на 01.01.2018 рік.

3.Затвердити розпорядження сільського голови №36 від 04 квітня 2018 року, №38 від 17 квітня 2018 року.

4.Відповідно до п. 1, 2, 3 внести зміни в додатки 1-4 рішення 5 сесії 8  скликання від    22 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно додатків 1, 2 цього рішення.

Сільський голова                                                  Володимир      Сличук

 

                         

                                                                                                                                                                                   

                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я № 108

17   квітня    2018 року                                       8  сесія   8 скликання

Про  надання  дозволу  на  створення

Органу  самоорганізації  населення  «Вуличний  комітет»

у  Росошанській  сільській  ОТГ  Липовецького  району

Вінницької  області

     З метою реалізації громадянами у визначених законодавством формах права самостійно та під власну відповідальність здійснення своїх інтересів у питаннях місцевого значення через органи територіального самоуправління, посилення ролі органів самоорганізації населення на території Росошанської  сільської  ОТГ, враховуючи проявлену ініціативу жителів  територіальної  громади про створення органу самоорганізації населення, відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку здійснення легалізації органу самоорганізації населення в Росошанській  сільській  ОТГ,керуючись ст. 140 Конституції України, ст.ст. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст. 14, п. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Росошанська  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на створення вуличних  комітетів  у  Росошанській  сільській  ОТГ.

2. Представникам, уповноваженим зборами, здійснити легалізацію вуличного комітету відповідно до чинного законодавства.

3. Встановити, що в  Росошанській  сільській  ОТГ орган самоорганізації населення – вуличний комітет  діє в межах територіальної  громади.

4. Визначити основні напрямки діяльності вуличного комітету, зазначеного у п. 1 цього рішення:

 • створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України;
 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб  жителів шляхом  сприяння в наданні їм відповідних послуг;
 • участь в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

5. Визначити наступні власні повноваження вуличного комітету, зазначеного у п. 1 цього рішення:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів  у міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського голови, рішень;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів міських програм соціально-економічного і культурного розвитку та проектів міського бюджету;

4) організувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, вулиць, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають  на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначеному  ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до міської ради та її виконавчих органів;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам сільської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

6. Визначити наступні делеговані повноваження сільської ради, якими наділяється вуличний комітет, зазначені у п. 1 цього рішення:

1) видача довідок громадянам про місце проживання, склад сім’ї, рід заняття;

2) надання характеристик на громадян за місцем вимоги;

3) участь у розгляді звернень громадян, які надійшли на адресу сільського голови, виконавчих органів міської ради (у разі надходження запиту до відповідного органу самоорганізації населення).

7. Встановити, що легалізованийорган самоорганізації населення обирається і діє до обрання жителями нового складу вуличного комітету, якщо інший термін не визначений у Положенні про орган самоорганізації населення.

8. Зазначені у пунктах 5 – 6 цього рішення повноваження орган самоорганізації населення набуває з дня легалізації.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав  людини, законності, депутатської діяльності  і  етики

  ( Мельник  О.В.)

Сільський  голова                                  Володимир  Сличук

 

                                           

                                                                                                                                                                                      

                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

                                      Р І Ш Е Н Н Я № 109

17   квітня    2018 року                                       8  сесія   8 скликання

Про  надання  згоди  на  прийняття

  у  комунальну  власність  обєднаної

територіальної  громади бібліотечний  фонд

Росошанської та Очитківської

 сільських    бібліотек

             Відповідно  до  статті 26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  законів України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  « Про  передачу  у комунальну власність  об’єктів  державної  власності», враховуючи  висновки  комісії  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально – економічного  розвитку    Росошанська  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати  згоду  на  прийняття  у  комунальну  власність  Росошанської сільської  об’єднаної  територіальної  громади  бібліотечний  фонд  Росошанської  сільської  бібліотеки  у  кількості  14 137  примірників  на  суму  53  223 грн.  50 коп.  що  є  спільною  власністю  територіальних  громад  Липовецького  району.
 2. Надати  згоду  на  прийняття  у  комунальну  власність  Росошанської сільської  об’єднаної  територіальної  громади  бібліотечний  фонд  Очитківської  сільської  бібліотеки  у  кількості  5 500  примірників  на  суму  9 381  грн.  55 коп. що  є  спільною  власністю  територіальних  громад  Оратівського  району.
 3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань планування  фінансів  , бюджету  та  соціально- економічного  розвитку  (Гнатів  Г.В.)

Сільський  голова                                       Володимир  Сличук

 

               

                                                       

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я № 110

17   квітня    2018 року                                       8  сесія   8 скликання

Про   програму  розвитку  культури і

спорту  Росошанської  сільської  об’єднаної

територіальної  громади  на  2018-2021 роки

 

       Відповідно  до  пункту  16 частини 1 статті  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Законів  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  фізичну  культуру  та  спорт», враховуючи  клопотання  Липовецької  районної  державної  адміністрації  від  12.12. 2017р. №01-19/3123, висновки постійної  комісії  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально-економічного  розвитку; з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури  і  спорту  сільська   рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  програму  розвитку  культури  і  спорту  Росошанської  сільської  об’єднаної  територіальної громади  на  2018-2021 роки     (далі – Програма), що  додається.
 2. Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  та  інших  джерел, не  заборонених чинним  законодавством  України. Щороку  при  формуванні  відповідного  бюджету, передбачити видатки  на  фінансування  заходів  Програми.
 3.  Контроль  за виконанням  цього рішення  покласти  на  постійну комісію   з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                                                  Володимир  Сличук

 

                                                      

                                                                                                                                                                                    

                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я № 111

17   квітня    2018 року                                       8  сесія   8 скликання

Про  Порядки  та  Граничні норми  витрат

  на  забезпечення  харчуванням  і  лікарськими

  засобами  медичного  призначення  учасників

 спортивних  заходів

                Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  18  вересня  2013 року  № 689  «Про  затвердження  норм  витрат  на  проведення  спортивних  заходів  державного  та  міжнародного  рівня», відповідно до  наказу  Міністерства  молоді  та  спорту  України  від  27  січня  2014  року  №146  «Про  затвердження  грошової  добової  норми  витрат  на  забезпечення  харчуванням  учасників  спортивних  заходів», на  виконання  п.3  рішення  24  сесії  обласної  Ради  6  скликання  від  17  квітня  2014  року  № 693  «Про  затвердження  порядків  та  Граничних  норм  витрат  на  забезпечення харчування  і  лікарськими  засобами  та  виробами  медичного  призначення  учасників  спортивних  заходів», з  метою  посилення  соціального  захисту  спортсменів, тренерів, інших  учасників  спортивних  заходів, ліквідації  існуючої  диспропорції  між  розмірами  харчування  тренерів  і  спортсменів  та  створення  належних  умов  для  підготовки  спортсменів  до  спортивних  змагань, враховуючи  висновки  постійної  комісії  з  питань  освіти, культури, молоді,  фізкультури  і  спорту   сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити:
 2. Порядок  забезпечення  харчуванням  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  учасників  спортивних  заходів  (додається);
 3. Порядок  забезпечення  лікарськими  засобами  та  виробами  медичного  призначення  спортсменів – учасників  спортивних  заходів (додається);
 4. Граничні  норми  витрат  на  харчування  учасників  спортивних  заходів  (додається);
 5. Граничні  норми  витрат  на  забезпечення  спортсменів – учасників  спортивних  заходів  лікарськими  засобами та  виробами  медичного  призначення   (додається).
 6.    Росошанській  сільській  об’єднаній  територіальній  громаді  вжити  заходів  щодо  забезпечення  оплати  харчування, лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення  за  рахунок  місцевого  бюджету  учасникам  спортивних  заходів  згідно  із  затвердженими  нормами, виходячи  із  реальних  можливостей  бюджету.
 7.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  з  питань  планування  фінансів,  бюджету  та  соціально – економічного  розвитку (Гнатів  Г.В.)  з питань  освіти,  культури, молоді,  фізкультури  і  спорту (Олійник  Р.П.)

Сільський   голова                                        Володимир  Сличук

 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                 

                                                       УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького  району    Вінницької області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я № 112

17   квітня    2018 року                                       8  сесія   8 скликання

ро  погодження  виготовлення проектно-

кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт

  доріг  по  вул. Шкільна, вул. Яблунева, вул. Пирогова,

вул. Шевченка   в  с.Росоша  Липовецького  району 

Вінницької  області

              Заслухавши  інформацію  сільського голови  Сличука  В.А.  про  погодження  виготовлення  проектно – кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт  доріг по  вул. Шкільна, вул. Яблунева, вул.Пирогова, вул. Шевченка  в  селі  Росоша  Липовецького  району  Вінницької  області  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Погодити  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт  дороги  по  вул. Шкільна – 516 тис.338 грн., вул. Яблунева - 956 тис.752 грн., по  вул. Пирогова – 558 тис.013 грн., вул. Шевченка – 1млн.240 тис.760 грн.  в  селі  Росоша  Липовецького  району Вінницької  області.
 2. Контроль  на  виконання  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально – економічного  розвитку (Гнатів Г.В.)

Сільський  голова                                Володимир  Сличук

 


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району                  Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 113             

               17 квітня      2018  року                   8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Коваль Олексія Тимофійовича

    Розглянувши заяву гр. Коваль Олексія Тимофійовича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1286  га, розроблену ФОП Гарбуз А.А., та надання цієї  ділянки    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська   рада  ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,1286  га , в тому числі:

- 0,1286 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шевченка, 22.

2.Передати  безоплатно у власність гр. Коваль Олексія Тимофійовича    земельну  ділянку:

- 0,1286 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шевченка, 22  , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0795;

          3. Гр. Коваль О.Т. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                          Володимир        Сличук

 


                                                                                                      

                                                                                                                                                

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району  Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 114             

            17 квітня      2018  року                       8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Пятіна Петра Вікторовича.

Розглянувши заяву гр. Пятіна Петра Вікторовича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3421 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А., та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  сільська  рада    ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,3421  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. І. Богуна, 10

- 0,0921 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. І.Богуна, 10

2.Передати  безоплатно у власність гр. Пятіна Петра Вікторовича    земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. І.Богуна, 10  , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0794;

- 0,0921га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. І.Богуна, 10  , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0787

          3. Гр. Пятіну П.В. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голва                                  Володимир        Сличук

 

 

                                                    УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 115             

     17 квітня      2018  року                          8 сесія   8  скликанн

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Швець Любові Григорівни..

       Розглянувши заяву гр. Швець Любові Григорівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6195 га,. та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,6195  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 10 А;

- 0,3695 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 10 А;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Швець Любові Григорівни   земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 10 А;  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0063;

- 0,3695 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 10 А;  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0062

          3. Гр. Швець Л.Г. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                              Володимир        Сличук

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 116             

      17 квітня      2018  року                            8 сесія   8  скликанн

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Стецюка Володимира Миколайовича

       Розглянувши заяву гр. Стецюка Володимира Миколайовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6305 га,. та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,6305  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів;

- 0,3805 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Стецюка Володимира Миколайовича   земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів;  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:003:0075;

- 0,3805 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів,   , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:003:0072.

          3. Гр. Стецюк В.М. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                                    Володимир        Сличук

 


 

                                                УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 117             

       17 квітня      2018  року                8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Шевчук Людмили Іванівни

 Розглянувши заяву гр. Шевчук Л.І. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6789 га,. та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,6789  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 14 А;

- 0,4289 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 14 А;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Шевчук Людмили Іванівни   земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 14 А;  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0065;

- 0,4289 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 14 А;  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0064

          3. Гр. Шевчук Л.І. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                            Володимир        Сличук


 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 118             

                    17 квітня      2018 року                8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Пойдюк  Катерини Петрівни

Розглянувши заяву гр. Пойдюк Катерини Петрівни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3729  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,3729   га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Незалежності, 30;

- 0,1229 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Незалежності, 30;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Пойдюк Катерини Петрівни   земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Незалежності, 30  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:01:001:0077;

- 0,1229 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Незалежності, 30;    кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:01:001:0076;

          3. Гр. Пойдюк К.П.  зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

 

      Сільський голова                            Володимир        Сличук

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 119             

       17 квітня      2018  року                      8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Крук Надії Іванівни

    Розглянувши заяву гр. Крук Надії Іванівни   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4259  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,4259   га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Кузнєцова, 37;

- 0,1759 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Кузнєцова, 37;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Крук Надії Іванівни  земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Кузнєцова, 37;  , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:01:003:0079;

- 0,1759 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Незалежності, 30;    кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:01:001:0078;

          3. Гр. Крук Н.І.  зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                     Володимир        Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району   Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 120          

        17 квітня      2018  року                            8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Гарбар Ганни Олексіївни

        Розглянувши заяву гр. Гарбар Ганни Олексіївни   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,5696  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,5696   га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 13;

- 0,3196 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 13;

2.Передати  безоплатно у власність гр.  Гарбар Ганни Олексіївни земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 13 , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0061;

- 0,3196 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Космонавтів, 13;    кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:004:0060;

          3. Гр. Гарбар Г.О.  зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                                   Володимир        Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 121             

     17 квітня      2018  року                       8 сесія   8  скликання 

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Бабича Андрія Михайловича

       Розглянувши заяву гр. Бабича Андрія Михайловича   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4329  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,4329   га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 14;

- 0,1829 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 14;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Бабича Андрія Михайловича земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 14 , кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:003:0071;

- 0,1829 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці,  вул. Кузнєцова, 14;    кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:003:0074;

          3. Гр. Бабичу А.М.  зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова               Володимир         Сличук

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району   Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 122             

          17 квітня      2018  року                        8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Лебідь Івана Федоровича

      Розглянувши заяву гр. Лебідь Івана Федоровича   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6221  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,6221   га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Перемоги, 16;

- 0,3721  га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Перемоги, 16;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Лебідь Івана Федоровича земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Перемоги, 16; кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:002:0059;

- 0,3721 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці,  вул. Перемоги, 16;    кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:002:0060;

          3. Гр. Лебідь І.Ф. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                                       Володимир        Сличук


 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 123             

       17 квітня      2018  року                           8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Щербанюка Григорія Феофановича

       Розглянувши заяву гр. Щербанюка Григорія Феофановича   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4087  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,4087   га , в тому числі:

- 0,1665 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Очитків, вул. Чкалова, 6;

- 0,2422  га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, , село Очитків, вул. Чкалова, 6;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Щербанюка Григорія Феофановича земельні  ділянки:

- 0,1665 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, , село Очитків, вул. Чкалова, 6; кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:01:004:0053;

- 0,2422 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, , село Очитків, вул. Чкалова, ;    кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:01:004:0052;

          3. Гр. Щербанюк Г.Ф, зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                            Володимир        Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району         Вінницької області            

   Р І Ш Е Н Н Я № 124             

      17 квітня      2018  року                         8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Косюка Василя Івановича

       Розглянувши заяву гр. Косюка Василя Івановича   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6132  га, та надання цих ділянок    у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,6132   га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 16;

- 0,3632 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 16;

2.Передати  безоплатно у власність гр. Косюка Василя Івановича земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 16;  кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:003:0073;

- 0,3632 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Оратівський  район, село Люлинці, вул. Кузнєцова, 16;   кадастровий номер земельної ділянки 0523183900:03:003:0073;

          3. Гр. Косюк В.І. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                         Володимир        Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району   Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 125              

      17 квітня      2018  року                          8 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою та   передачу земельної ділянки

в оренду гр. Юрченка Олександра Сергійовича

          Розглянувши заяву гр. Юрченка Олександра Сергійовича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7063 га,, та надання цих ділянок  в користування на умовах оренди ,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , керуючись п. б ст.. 12, ст.120 ,186 Земельного Кодексу України, ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,7063  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 46;

- 0,4563 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 46;

2.Передати  гр. Юрченко Олександру Сергійовичу    земельні  ділянки:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 46 , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0797;

- 0,4563 га, - 01.03. для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Першотравнева, 46 , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0796;  в користування на умовах оренди терміном на 10 років.

3. Встановити величину орендної плати на рівні ставки земельного податку для відповідної категорії земельної ділянки.

          4. Гр. Юрченко О.С. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

      Сільський голова                           Володимир        Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 126

        17 квітня     2018  року                 8   сесія  8   скликання         

Про надання земельних ділянок

громадянам Росошанської ОТГ

після смерті колишніх землекористувачів

         Заслухавши інформацію спеціаліста-землевпорядника сільської ради про те,  що після смерті колишніх користувачів і власників земельних ділянок залишилося нерухоме майно у вигляді землі, спадкоємці на даний час нотаріально не оформили спадкове майно, з метою обліку земельних ділянок та отримання за користування ними відповідної плати до бюджету сільської ради, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Вилучити з обліку земельні ділянки громадян Росошанської ОТГ  в зв'язку з їх смертю    ( Додаток 1 додається)
 2. Зарахувати в користування земельні ділянки громадянам Росошанської ОТГ , які залишились після смерті колишніх землекористувачів , до встановлення юридичних прав на нерухоме майно   (Додаток 2 додається ).
 3.  Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни до земельно-облікових документів.
 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                Володимир      Сличук.

 


 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району    Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 127

         17 квітня     2018  року                     8   сесія  8   скликання           

Про затвердження  проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки в оренду

ТОВ « СОЛАР  ДЖЕНЕРЕЙШН» для розміщення,

будівництва. Експлуатації та обслуговування

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих

підприємств, установ і організацій із земель

сільськогосподарського призначення (землі запасу)

зі зміною цільового призначення в с. Росоша,

вул. Шевченка, б/н Липовецького району

        Розглянувши клопотання ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» № 10/18 від 12.04.2018 року про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій із земель сільськогосподарського призначення  (землі запасу) зі зміною цільового призначення  земельної ділянки , розробленого Подільським державним підприємством геодезії, картографії та кадастру, враховуючи позитивні висновки  контролюючих органів, що здійснюють державний контроль за охороною та використанням земель, керуючись ст.ст. 12,19,186 Земельного Кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів « Класифікації видів цільового призначення земель» від 23.07.2010 року № 548;  п.34 ст. 26 Закону України       « Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська   рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій із земель сільськогосподарського призначення  (землі запасу) зі зміною цільового призначення  земельної ділянки загальною площею 2,5000 га і яка розташована с. Росоша по вул. Шевченка, б/н Липовецького району Вінницької області;

          2.Затвердити зміну цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 0522285600:04:000:0413 із земель іншого сільськогосподарського призначення, КВЦПЗ - 01.13 на землі для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій , КВЦПЗ-  14.01 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи     ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                        Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 128

         17 квітня     2018  року                       8   сесія  8   скликання          

Про надання в оренду земельної ділянки

ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» в с. Росоша

вул. Шевченка, б/н Липовецького району

Вінницької області

             Розглянувши клопотання ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН від    12 квітня    2018 року про надання земельної ділянки площею 2,50000 га в оренду   для розміщення; будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій,враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи, керуючись ст. , 124 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада  ВИРІШИЛА:

          1. Надати ТОВ « СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН»  в оренду земельну ділянку  площею 2,5000 га, кадастровий номер 0522285600:04:000:0413, в с.Росоша  , вул. Шевченка, б/н Липовецького району Вінницької області  терміном на 10 років , з цільовим призначенням земельної ділянки – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій , КВЦПЗ-  14.01 

          2. Встановити до кінця 2018 року річну орендну плату за використання земельної ділянки в розмірі    3,0  % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки . Для розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки до кінця року використати середньозважену вартість земель промисловості в с. Росоша відповідно  Технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів на території Росошанської сільської ради.

Після затвердження нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів річну орендну плату за використання земельної ділянки  встановити в розмірі 6,0 від її нормативної грошової оцінки . Орендодавець має право переглядати величину орендної плати раз на два роки.

          3.ТОВ «СОЛАР ДЖЕНЕРЕЙШН» приступити до використання земельної ділянки після укладення договору оренди земельної ділянки та реєстрації права оренди землі відповідно до чинного законодавства.

4. Доручити сільському голові укласти від імені Росошанської об'єднаної територіальної громади договір оренди земельної ділянки на зазначених умовах.

          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи    (Яківчук А.В.)

Сільський голова                                    Володимир   Сличук

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                              УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я № 129

17   квітня    2018 року                            8  сесія   8 скликання

Про  надання матеріальної

допомоги

                          Відповідно  до  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», керуючись  рішенням  5  сесії  8  скликання  сільської  ради  від  22.12.  2017 року, про Програму  «Соціальний  захист  населення», враховуючи  поданні  заяви  жителів  громади  про  надання  матеріальної  допомоги  та висновки  постійної  комісії  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально-економічного  розвитку  сільська  рада  ВИРІШИЛА: 

 1. Надати  грошову  матеріальну  допомогу  на  лікування  жителя  с.  Росоша  Рудого  Сергія Михайловича, який проживає  по  вулиці Шкільна, 162  в  сумі  500  грн.
 2. Надати  грошову  матеріальну  допомогу на  лікування  жительки  с.  Росоша   Голяновської  Євгенії  Антонівни, яка  проживає  по  вулиці Пирогова, 5  в  сумі  500  грн.
 3.     Надати  грошову  матеріальну  допомогу Сої  Олені  Олександрівні   на  лікування  чоловіка  жителя  с.  Росоша  Сої Василя  Андрійовича, який проживає  по  вулиці І.Богуна,49  в  сумі  1000   грн.
 4. Надати  грошову  матеріальну  допомогу  на  протезування тазо бедреного суглобу  жителю  с.  Очитків  Царуку   Івану  Дмитровичу, який проживає  по  вулиці Єсєніна, 33  в  сумі  1000   грн.

Сільський  голова                                 Володимир  Сличук

 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   

                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

                                                  Р І Ш Е Н Н Я № 130

17   квітня    2018 року                                       8  сесія   8 скликання

Про  внесення  змін  до  штатного  розпису

Росошанської  сільської  ради

 

             Заслухавши  інформацію  сільського  голови Росошанської сільської об’єднаної  територіальної  громади, керуючись п.5 ч.1 статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», та з метою приведення посадових окладів працівників органу  місцевого самоврядування у відповідність до законодавства, Росошанська  сільська рада   ВИРІШИЛА:

             

 

 

 

 

1.Внести зміни до структури апарату управління  Росошанської сільської ради:

 

- ввести до  штатного  розпису  начальника  служби  у  справах  дітей;

- ввести до штатного  розпису  тренера – інструктора  по  спорту.

 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально – економічного  розвитку  (Гнатів  Г.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськийголова

Володимир  Сличук

 

           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора