A A A K K K
для людей із порушенням зору
Росошанська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Липовецької громади

14 сесія

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

 

                                                       УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    

Р І Ш Е Н Н Я №187

24 вересня 2018 року                   14 сесія  8  скликання                                        

Про внесення змін до рішення

5 сесії 8 скликання від 22 грудня 2017 року №43

«Про бюджет Росошанської ОТГ на 2018рік»

   Відповідно до п.33 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 Бюджетного Кодексу України та за погодженням з постійною  комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, Росошанська  об’єднана територіальна громадаВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до річного розпису кошторису загального та спеціального фондів сільського бюджету:

1.1.За рахунок понадпланових надходжень збільшити обсяг доходів в вересні 2018 року по спеціальному фонді сільського бюджету в сумі 6000,00 грн по кодудоходу25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

1.2.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) по КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,  центрів  дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в вересні 2018 році на суму 6000,00грн.

1.3.За рахунок понадпланових надходжень (згідно висновка за 8 місяці 2018 року) збільшити обсяг доходів в вересні 2018 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 468 000,00 грн., а саме по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 200 000,00грн., по коду 180106 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 118 000,00грн., по коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%» на суму 150 000,00грн.

1.4..Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 468 000,00 грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.5..Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 468 000,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.6.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в вересні 2018 року в сумі 468 000,00грн.

1.7.Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 1400000,00грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.8. Зменшити обсяг видатків по КТКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» з липня по грудень 2018р в сумі 1 400 000,00грн.

1.9.Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1400000,00грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.10.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в вересні 2018 року на суму 1 400 000,00грн.

1.11..Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 87 250,00 грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.12.Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 87 250,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.13.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в вересні 2018 року в сумі 87 250,00грн.

1.14. Видатки пунктів 1.11 - 1.13 провести за рахунок вільного залишкузагального фонду,  який утворився на 01.01.2018 рік.

1.15. Збільшити профіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1000,00 грн.напрямом використання якого визначити передачу коштів із спеціального фонду до загального.

1.17.Зменшити обсяг видатків по спеціальному фонді сільського бюджету в сумі 1000,00 грн по  0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам та організаціям)»в липні на суму 1000,00грн.

1.18.Збільшити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 1000,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із спеціального фонду до загального фонду.

1.19.Збільшити обсяг видатків по КТКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в липні 2018 р.суму 1000,00 грн.

 

1.20.За рахунок понадпланових надходжень (згідно висновка за 8 місяці 2018 року) збільшити обсяг доходів в вересні 2018 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 32 000,00 грн., по коду 180106 «Орендна плата з юридичних осіб», а саме в жовтні – 12000,00грн., в листопаді -10000,00грн., в грудні – 10000,00грн.

1.21. 4Збільшити обсяг видатків по КТКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в  2018 р. на суму 32000,00 грн., а саме в жовтні -12000,00грн., в листопаді – 10000,00грн., в грудні – 10000,00грн.

1.22. Зменшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по КТКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуб, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в вересні 2018р. на суму 2000,00грн.

1.23.Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету по КТКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуб, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в вересні 2018р. на суму 2000,00грн.

2. Затвердити розпорядження сільського голови № 64 від 22.08.2018р., № 63 від 22.08.2018р., № 66 від 03.09.2018р., № 67 від 10.09.2018р., № 68 від 17.09.2018р., № 69 від 17.09.2018р..

3.Відповідно до п. 1.1-1.21  внести зміни в додатки 1,2,3,4 рішення 5 сесії 8  скликання від    22 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно додатків 1, 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

 Сільський голова                              Володимир   Сличук

 

                                                   

                                               УКРАЇНА              

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району            Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 188

    24   вересня    2018   року                      14  сесія   8 скликання

Про затвердження технічних  документацій

 нормативної грошової оцінки земель населених

пунктів сіл Росоша та селища Липовець на території

Росошанської сільської ради Липовецького району

Вінницької області

         Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, п. 271.2 ст.271 Податкового кодексу України, ст. ст. 18, 23 Закону України «Про оцінку землі» від 11.12.2003 року № 1378-IV, пункту 34, 35 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Росошанської сільської ради, розроблену ПП «КАРІТЕКС», враховуючи позитивні висновки державної експертизи землевпорядної документації № 2186-18 та № 2187-18 від 17 серпня  2018 року, що проведена Управлінням державної експертизи Держгеокадастру України, сільська радаВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів села Росоша та селища Липовець на території Росошанської сільської ради Липовецького району

- Код області – 02

- Код району  - 10

- Код КОАТУУ 0522285600

2. Затвердити базові вартості 1 кв. м землі, що становлять:

- по селу Росоша 110,52 грн./м2;

- по селищу Липовець – 114,41 грн./м2

коефіцієнти, які характеризують  функціональне  використання  земельної  ділянки (Кф)  (Додаток  Д  технічних  документацій  з нормативної  грошової  оцінки  земель  населеного  пункту  сіл  Росоша  та селища Липовець).

3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року .

4. З 01 січня 2020 року вважати таким, що втратило чинність, рішення 13 сесії 6 скликання Росошанської сільської ради від 14 грудня 2011 року «Про затвердження розрахунків  нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по Росошанській сільській раді».

5.Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше у зв’язку з введенням в дію нормативної грошової оцінки в частині орендної плати шляхом укладання додаткових угод.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи          ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                        Володимир     Сличук

                                                  

                                                     УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №189

  24    вересня   2018  року                    14  сесія   8  скликання

 

Про надання  дозволу  на  фінансування

позапланових годин на вивчення  англійської

та німецької  мови  в «Навчально-виховному комплексі:

Росошанська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів

дошкільний  навчальний заклад»

         Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», Закону України  « Про  освіту», та  в зв’язку  з  тим, що з  1 вересня 2018 року  навчаються  учні  із  філії  закладу  Очитківської  ЗОШ І-ІІ ступенів  у  5,7,10 класах, іноземною мовою  у  яких була  німецька мова, для опанування  на  належному рівні  англійської мови у 5 класі  та завершення  вивчення  учнями  7,10 класів німецької мови, а також для  покращення позакласної  спортивної  роботи  з  учнівською  молоддю, та  враховуючи висновки  постійної  комісії з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати  дозвіл  на фінансування  позапланових  годин  на вивчення  англійської  та  німецької  мови  в «Навчально-виховному  комплексі: Росошанська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  дошкільний  навчальний  заклад» на вивчення:      англійської  мови  у  5 класі -2 години,                            німецької  мови  у  7  класі – 1 годину,                              німецької  мови  у  10 класі – 2 години,                              гурткової  роботи  - 2  години.
 2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.)      

Сільський  голова                                            Володимир  Сличук

                                                        

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №190

  24     вересня    2018  року                      14  сесія   8  скликання

Про надання  дозволу  на безкоштовне

харчування учнів  закладу, які підвозяться  із

сіл  Очитків  та  Люленці

         Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», Закону  України  « Про  освіту», та  в зв’язку  з  тим, що з сіл  Очитків  та  Люлинці  організований  підвіз  до  Росошанської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний  заклад  «Сонечко»  та  враховуючи  висновки постійної  комісії  з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати  дозвіл  на  безкоштовне  харчування  учнів  закладу, які  підвозяться  із сіл  Очитків та  Люлинці це: 1 учень – 1 класу, 1учень – 2 класу, 3 учні-5 класу, 3 учні- 7 класу, 1 учень- 10 класу,  2 учні – 11 класу.
 2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.)            

 

Сільський  голова                                    Володимир  Сличук

 

 

 

                                                   УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 191

  24      вересня    2018  року                     14  сесія   8  скликання

Про  введення в  штатний  розпис   « Росошанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів – дошкільний 

навчальний  заклад  «Сонечко» посади заступника

 директора по  господарській  частині

       Відповідно   до  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», Закону  України  « Про  освіту», та  в зв’язку  з  тим, що  збільшився  об’єм  виконуваної роботи  завгоспом  закладу (філія закладу, дошкільний підрозділ) та  враховуючи  висновки постійної  комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Ввести в  штатний розпис закладу посаду- « заступник  директора  закладу  по  господарській  роботі».
 2. Встановити  оплату  праці  в розмірі 90% від  посадового  окладу директора закладу.
 3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                                            Володимир  Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 192

24   вересня    2018  року                          14  сесія   8  скликання

 

Про надання  дозволу  на виділення  годин

для індивідуальних   занять вдома учням

Росошанської   загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів   на 2018 – 2019  навчальний рік

        Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», Закону  України  « Про  освіту», та  в зв’язку  з  тим, що  два учні закладу  потребують  індивідуальних  занять, враховуючи  висновки постійної  комісії  з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Дозволити   виділити   години  для  індивідуальних  занять  вдома учням  Росошанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  на  2018 – 2019 н.р.
 2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                                        Володимир   Сличук

 

                                              

 

                                                  УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №193

    24   вересня    2018  року               14  сесія   8  скликання

 Про  надання матеріальної

допомоги

                          Відповідно  до  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», керуючись  рішенням  5  сесії  8  скликання  сільської  ради  від  22.12.  2017 року, про Програму  «Соціальний  захист  населення», враховуючи  поданні  заяви  жителів  громади  про  надання  матеріальної  допомоги  та висновки  постійної  комісії  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально-економічного  розвитку  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Надати  грошову  матеріальну  допомогу   на  лікування  жительки с.  Росоша  Дажук  Людмилі Петрівні, яка  проживає  по  вулиці Першотравнева, 123 в  сумі 500 грн.
 2. Надати  грошову  матеріальну  допомогу на  лікування  жителя  с.  Росоша  Драченка Анатолія  Володимировича, який   проживає  по  вулиці  Шевченка,32  в  сумі  1000 грн.
 3.  Надати  грошову  матеріальну  допомогу  на  лікування  жительки  с.  Росоша  Шестакової  Надії Аліївни, яка  проживає  по  вулиці Грушевського  в  сумі  500 грн.
 4. Надати грошову матеріальну допомогу Щирук  Тетяні Вікторівні  на  лікування  сина  Щирука  Назара  Дмитровича  2012 року  народження, яка проживає  по  вулиці  Молодіжна,38 в сумі 1000 грн.
 5. Відмовити  у  наданні грошової   матеріальної  допомоги Зембовській  Надії  Іванівні, яка проживає  в  селищі  Липовець  по  вулиці Привокзальній,32;  Гевко Максиму  Сергійовичу який   проживає  в селі Росошапо  вулиці Першотравневій, 118 .
 6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти  на постійну  комісію з  питань планування  фінансів,бюджету  та  соціально- економічного  розвитку (Гнатів  Г.В.)

Сільський  голова                                 Володимир  Сличук

 

                                                      

                                                                                                          

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №194

    24   вересня     2018   року             14  сесія  8 скликання

Про  надання земельної ділянки гр. Щербанюку

Івану Вікторовичу в  межах населеного  пункту с. Очитків

        Керуючись ст.116, 122, ст. 377 Цивільного Кодексу України, п.34 ст. 26    Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »,розглянувши заяву гр. Щербанюка Івана Вікторовича про надання  земельної  ділянки в селі Очитків, вул. Гагаріна, 15 , що перебувала в користуванні покійної  гр. Лозової Є.З., враховуючи відсутність спадкоємців на нерухоме майно, з метою надходження плати за користування землею до бюджету сільської ради та збереження стану земельної ділянки, та враховуючи висновки постійної  комісії  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  сільська рада   ВИРІШИЛА :

 1. Надати  земельну  ділянку гр. Щербанюку І.В.  для будівництва та обслуговування будинку і господарських споруд  та ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту с. Очитків, вул.. Гагаріна, 15 площею 0,50 га ( до появи спадкоємців на нерухоме майно гр. Лозової Є.З.)
 2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                     (  Яківчук А.В.).

Сільський голова                                       Володимир   Сличук                                                                                                     

 

                                                     


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №   195            

     24   вересня      2018  року                     14  сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Заводнюка Григорія Васильовича

Керуючись п. б ст.. 12, ст.118,121 Земельного Кодексу України,ст. 25,55 Закону України « Про землеустрій» ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву гр. Заводнюка Г.В.   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2090 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А. на підставі рішення 9 сесії 22 скликання від 14 листопада 1997 року із внесеними змінами на підставі рішення №40 5 скликання від 17 серпня 2009 року з попередньою площею  0,25 га, та надання цієї ділянки у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів, та враховуючи висновки постійної  комісії  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи,  сільська рада   ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2090  га , в тому числі:                                 -0,2090 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 106.
 2. Передати  безоплатно у власність гр. Заводнюка Григорія Васильовича    земельну  ділянку:                                             -0,2090 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 106. , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0644;
 3. Гр. Заводнюку Г.В. зареєструвати речове право на земельну ділянку  у встановленому законодавством порядку .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                    (Яківчук А.В.)

 Сільський голова                                    Володимир        Сличук                                                                                                     

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №   196            

  24  вересня      2018  року                            14 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Баранюка Олексія Тимофійовича

      Керуючись п. б ст.. 12, ст.118,121 Земельного Кодексу України,ст. 25,55 Закону України « Про землеустрій» ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», розглянувши заяву гр. Баранюка Олексія Тимофійовича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4067 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А. на підставі рішення 14 сесії 21 скликання від 29  березня  1994 року із внесеними змінами на підставі рішення 40 5 скликання від 17 серпня 2009 року з попередньою площею  0,41 га, та надання цієї ділянки у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів, сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,4067  га , в тому числі:                                   -0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 187;                                       -0,1567 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 187;
 2. Передати  безоплатно у власність гр. Баранюка Олексія Тимофійовича    земельні ділянки:                                                   -0,2500 га  - 02.01- з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 187, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0642; -0,1567 га - 01.03 - з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 187, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0643;       
 3. Гр. Баранюку  О.Т. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .
 4. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                     ( Яківчук А.В.).

 Сільський голова                                      Володимир        Сличук                                                                            

 

                                                            

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №197               

  24  вересня      2018  року                        14 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Грабчак Ольги Михайлівни

      Керуючись п. б ст.. 12, ст.118,121 Земельного Кодексу України,ст. 25,55 Закону України « Про землеустрій» ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Грабчак Ольги Михайлівни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3523 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А. на підставі рішення 9 сесії 22 скликання від 14  листопада   1997 року із внесеними змінами на підставі рішення №40 5 скликання від 17 серпня 2009 року з попередньою площею  0,31 га, та надання цієї ділянки у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,3523  га , в тому числі:                                -0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева, 41;                                                  -0,1023 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева, 41;
 2. Передати  безоплатно у власність гр. Грабчак Ольги Михайлівни    земельні ділянки:                                                                     -0,2500 га  - 02.01- з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева 41, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:063                           -0,1023 га - 01.03 - з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева, 41, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0639;
 3. Гр. Грабчак О.М. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                     (Яківчук А.В.).

Сільський голова                         Володимир       Сличук                                                                                                                             

                                                   

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 198             

    24 вересня      2018  року                            14 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Таченко Ніни  Михайлівни

      Керуючись п. б ст.. 12, ст.118,121 Земельного Кодексу України,ст. 25,55 Закону України « Про землеустрій» ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Таченко Ніни Михайлівни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3000 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А. на підставі рішення 42 сесії 5  скликання від 20  жовтня    2009 року з попередньою площею  0,30 га, та надання цієї ділянки у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів , сільська радаВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,3000  га , в тому числі:                        -0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева, 43;                                                    -0,0500 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева, 43;
 2. Передати  безоплатно у власність гр. Таченко Ніни  Михайлівни    земельні ділянки:                                                                       -0,2500 га  - 02.01- з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева 43, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0641                        -0,0500 га - 01.03 - з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Яблунева, 43, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0640;
 3. Гр. Таченко Н.М. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                  ( Яківчук А.В.).

 Сільський голова                                          Володимир        Сличук                                                                                                    

 

                                                         

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я № 199              

   24  вересня      2018  року                      14 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та   передачу земельної ділянки

у власність гр. Сергієнко Галини Степанівни

   Керуючись п. б ст.. 12, ст.118,121 Земельного Кодексу України,ст. 25,55 Закону України « Про землеустрій» ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Сергієнко Галини Степанівни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,3674 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А. на підставі рішення 5 сесії 7  скликання від 09 березня 2016 року з попередньою площею  0,27 га, та надання цієї ділянки у власність,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів, сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,3674  га , в тому числі:                          -0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 216;                                  -0,1174 га з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 216;
 2. Передати  безоплатно у власність гр. Сергієнко Галини Степанівни    земельні ділянки:                                                   -0,2500 га  - 02.01- з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 216, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0589    -0,1174 га - 01.03 - з призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша , вул. Грушевського, 216, кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:002:0588;
 3. Гр. Сергієнко Г.С. зареєструвати речове право на земельні ділянки  у встановленому законодавством порядку .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                  (  Яківчук А.В.).

 Сільський голова                                        Володимир        Сличук

                                                                                                   

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №  200           

   24  вересня      2018  року                     14 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної документації

із   землеустрою щодо встановлення ( відновлення)

меж  земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та передачу її  постійне  користування   релігійній

громаді  святого великомученика Димитрія Солунського

с. Росоша Липовецького району Тульчинської єпархії

Української Православної Церкви

           Керуючись ст. ст.  82,123, 125 Земельного Кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»,      п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи клопотання релігійної громади від 03.09.2018 року, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) релігійній громаді святого великомученика Димитрія Солунського села Росоша Липовецького району Тульчинської єпархії Української Православної Церкви , сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) релігійній громаді святого великомученика Димитрія Солунського села Росоша Липовецького району Тульчинської єпархії Української Православної Церкви загальною площею 0,2723 га.
 2. Передати в постійне користування релігійній громаді святого великомученика Димитрія Солунського села Росоша Липовецького району Тульчинської єпархії Української Православної Церкви земельну ділянку площею 0,2723, кадастровий номер 0522285600:01:002:0637 , з призначенням :  03.04. - для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій,  за адресою вул. Шевченка, 103 села Росоша Липовецького району Вінницької області.
 3. Релігійній громаді  святого великомученика Димитрія Солунського села Росоша Липовецького району Тульчинської єпархії Української Православної Церкви зареєструвати право постійного користування землею згідно чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.)

 

    Сільський голова                               Володимир         Сличук

                                                                                                 

   


 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №201

         24   вересня      2017  року           14   сесія   8  скликання

Про припинення права користування земельними

ділянками громадян Росошанської ОТГ

         Керуючись ст.. 142 Земельного Кодексу України, ст. 26 п.34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадян Росошанської об'єднаної територіальної громади про припинення права користування земельними ділянками, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи , сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Вилучити земельні ділянки з користування громадян Росошанської ОТГ  згідно поданих  заяв ( відповідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього рішення) ,  та  зарахувати вільну площу до земель запасу Росошанської сільської ради.
 2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          (  Яківчук А.В.)

Сільський голова                              Володимир      Сличук

 Додаток 1

                                                                         до рішення №201  14 сесії   8 скликання

                                                                              Росошанської сільської ради

                                                                        від  24  вересня     2018  року  « Про                

                                                                             припинення права користування земельними

                                                                             ділянками громадян Росошанської ОТГ»

СПИСОК

 громадян Росошанської об'єднаної територіальної громади, яким припинено право користування  земельними ділянками .

 

1.Баранюк Олеся Олексіївна, село Росоша, всього 0,10 га , рілля, поле біля ГРС;

2.Гончарук Анатолій Іванович, село Росоша, всього 0,15 га , рілля, поле біля ГРС.

Секретар    ради                                               Софія   Соя

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №202

24      вересня     2018  року                         14   сесія   8  скликання

Про надання земельних ділянок

громадянам об'єднаної громади

 як спадкоємцям нерухомого майна

Керуючись ст.81, 118, 120, п.12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України   « Про місцеве самоврядування в Україні »,            розглянувши заяви жителів Росошанської територіальної громади  про надання  земельних ділянок в  межах  населених пунктів як спадкоємцям нерухомого майна, сільська рада   ВИРІШИЛА :

  1. Надати  земельні ділянки жителям Росошанської територіальної громади  згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього рішення.

2.Громадянам  приступити до використання земельних ділянок після  державної реєстрації права власності (користування) на земельну ділянк.

3. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.)

        Сільський голова                                            Володимир     Сличук

                                                                                                    

 

 

                      Додаток 1

 

                                                до рішення №202   14 сесії 8 скликання

від24 вересня

                                                  2018року«Про надання земельних ділянок

                                                  громадянам об'єднаної громади як          спадкоємцям нерухомого майна "   

      СПИСОК

громадян  Росошанської об'єднаної громади, яким надані земельні ділянки як спадкоємцям нерухомого майна.

 1. Дажук Олександр Павлович, всього 0,25 га, для ведення особистого селянського господарства, вул. Космонавтів, 21  с. Люлинці, що була в користуванні покійного батька Лісовика П.А.;
 2. Барановська Тетяна Василівна, всього 0,74 га,  в тому числі 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд та 0,49 га для ведення особистого селянського господарства, за адресою вул. Першотравнева  села Очитків Оратівського району, що була в користуванні покійної бабусі Іванченко Г.У.

Секретар ради                                     Софія  Соя

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №   203          

24   вересня      2018  року                           14 сесія   8  скликання

Про затвердження технічної  документації

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 гр. Плахотнюк Віри Григорівни

 Керуючись п. б ст.. 12, ст.118,121 Земельного Кодексу України,ст.25,55 Закону України « Про землеустрій» ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Розглянувши заяву гр. Плахотнюк В.Г.   про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0659 га, розроблену ФОП Гарбуз А.А. на підставі рішення 9 сесії 22 скликання від 14 листопада 1997 року із внесеними змінами на підставі рішення 40 сесії  5 скликання від 17 серпня 2009 року з попередньою площею  0,10 га,  враховуючи погодження сусідніх землевласників і користувачів, сільська рада ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,0659  га , в тому числі:                                  -0,0659  га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, селище Липовець , вул. Привокзальна, 54.
 2. Кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:02:000:0231.
 3. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно - облікових документів.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи                  (  Яківчук А.В.).

 Сільський голова                                       Володимир        Сличук

 

 

                                                        

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  №204

        24    вересня    2018   року                14  сесія   8 скликання

Про  надання земельної ділянки

гр. Шиманській Ялині Платонівні

 в  межах населеного  пункту с. Росоша

        Керуючись ст.81, 118, 121, п.12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні ».  Розглянувши заяву гр.  Шиманської Ялини Платонівни від 01.08.2018 року про надання  земельної  ділянки в селі Росоша, що перебувала в користуванні Баранюк О.О. для ведення особистого селянського господарства, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи, сільська рада   ВИРІШИЛА :

 1. Надати  земельну  ділянку гр. Шиманській Ялині Платонівні  для ведення особистого селянського господарства    в межах населеного пункту с. Росоша, (поле біля ГРС)  площею 0,10  га.
 2. Гр. Шиманській Я.П. приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою.
 3. Землевпоряднику сільської ради внести зміни до земельно-облікових документів.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи          ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                                  Володимир  Сличук                                            


 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району      Вінницької області

   Р І Ш Е Н Н Я №205             

  24 вересня      2018  року                        14 сесія   8  скликання

 

Про надання дозволу на виготовлення

 проекту землеустрою  щодо відведення 

 земельної  ділянки у власність гр. Ковпак Олені

Олександрівні

        Керуючись ст.186 Земельного Кодексу України; ст. 25 Закону України  « Про землеустрій» ; п.3 Перехідних та прикінцевих положень Закону України   « Про державний земельний кадастр», ч.1 п.34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Ковпак Олени Олександрівни  від 07.09.2018 року   про надання   дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,25 га, що розташована вул. Лугова, б/н в селі Росоша Липовецького району Вінницької області, враховуючи  висновки  постійної комісії  з питань  містобудування, земельних  відносин  та охорони природи, сесія  сільської ради ВИРІШИЛА :

 1. Відмовити  гр. Ковпак Олені Олександрівні  на виготовлення дозволу проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства  (код цільового призначення земельної ділянки  – 01.03) орієнтовною площею 0,25 га  за рахунок земель , що перебували в користуванні заявниці і яка розташована вул. Лугова, б/н в село  Росоша Липовецького району. 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи   (Яківчук А.В.).

 Сільський голова                                    Володимир     Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 206

         24   вересня    2018   року                14  сесія   8 скликання

Про внесення змін до рішення  11 сесії

8 скликання Росошанської

сільської ради № 157 « Про встановлення  місцевих

податків і зборів» від 27 червня 2018 року

       Відповідно п. 12.3 ст. 12 Податкового Кодексу України,  п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 2245 – 8 від 07.12.2017 року « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, статті 69 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи клопотання ДП «Іллінецьке лісове господарство» № 909 від 28.08.2018 року та лист голови Вінницької  ОДА № 01.01.-52/5589 від 12.09.2018 року щодо податку за лісові землі, сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до ставок податку на землю, що вводяться в  2019  році на території Росошанської сільської ОТГ, виклавши їх наступним чином:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

02

02

10

15

0522285600

0523183900

село  Росоша, селище Липовець

село Очитків, село Люлинці

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

           

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,300

0,300

0,300

0,300

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

0,300

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів  ( Гнатів Г.В.)

Сільський голова                                Володимир Сличук

                            

 

                                                         

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 207

         24   вересня    2018   року                 14  сесія   8 скликання

Про внесення змін до пункту 1 рішення 9 сесії

22 скликання Росошанської сільської ради

« Про приватизацію земельних ділянок»

від 11 листопада 1997 року

     На підставі пункту б,г ст. 121 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» в зв'язку з тим, що при передачі земель в приватну власність згідно рішення  9 сесії 22 скликання Росошанської сільської ради  від 14  листопада  1997  року  в прийнятому рішенні   було  зазначено  цільове використання ділянок, що приватизувалися відповідно Декрету Кабінету Міністрів України № 15-92 від 26 грудня 1992 року – для ведення особистого підсобного господарства , з метою приведення у відповідність цільового призначення  приватизованих земель з чинними нормативно-правовими актами, на підставі заяви гр. Підлубної  Ольги Миколаївни , що являється власником  житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами сільська рада   ВИРІШИЛА :

1. Внести уточнення  до пункту 1.480 рішення 9 сесії  Росошанської сільської ради від 14 листопада 1997 року « Про приватизацію земельних ділянок» щодо цільового призначення земельної ділянки, а саме: змінивши слова «для ведення особистого підсобного господарства» на слова « для  будівництва і обслуговування жилого будинку та господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) в розмірах, передбачених п. «г» ст. 121 Земельного Кодексу України  та   ведення особистого селянського господарства в розмірах, передбачених п. «б» ст. 121 Земельного Кодексу України, змінивши прізвище  громадянина, кому передається у власність земельна ділянка з Підлубного Володимира Миколайовича на Підлубну Ольгу Миколаївну та викласти їх у такій редакції :

2. Передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки:

 • 1.480. Підлубна Ольга Миколаївна, всього 0,30 га , в тому числі 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,05 га для ведення особистого селянського господарства ( присадибна ділянка) , що знаходиться за адресою вул. Першотравнева, 82 ( в минулому вул. Першотравнева, 54) с. Росоша Липовецького району Вінницької області.

Сільський голова                                       Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 208

        24    вересня    2018   року                   14  сесія   8 скликання

Про  списання і  зняття  з  балансу  філії

Очитківської  ЗОШ  І-ІІ ступенів Оратівського

району, дошкільного підрозділу «Сонечко»

Липовецького району  котлів непридатних

для подальшої експлуатації

             Керуючись  статтями  43,60,  Закону  України  « Про місцеве  самоврядування  в  Україні», Порядком  списання  об’єктів  державної  власності, затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  08.11.2017 року  № 1314  (зі  змінами  та  доповненнями), враховуючи  висновки постійної  комісії з  питань планування  фінансів, бюджету  та соціально – економічного  розвитку, та заслухавши  інформацію  сільського  голови  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Списати  котел марки  НІІСТУ – 5, який  знаходиться  на  балансі  філії закладу  Очитківської  ЗОШ  І- ІІІ ступенів  Оратівського  району, який  непридатний  для подальшої  експлуатації.  Первісна  (переоцінена)  вартість – 5 705 тис. грн., балансова (залишкова) вартість – 0 грн.
 2. Списати  котел  марки  ЕКО – VIMAP  ORLASKI,який знаходиться  на  балансі  дошкільного  підрозділу «Сонечко» села  Росоша   Липовецького  району, який  не придатний для подальшої  експлуатації. Первісна (переоцінена) вартість – 51 800 тис.грн., балансова (залишкова) вартість  станом  на  01.01.2018 року – 18.550 тис.грн.
 3. Списання  котлів  здійснити  у  відповідності  до  чинного законодавства  України.
 4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально – економічного  розвитку  (Гнатів  Г.В.).

Сільський  голова                       Володимир     Сличук

 

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я  № 209

        24    вересня    2018   року             14  сесія   8 скликання

Про клопотання  для  присвоєння

звання  «Заслужений працівник,

вчитель  України»

           За  високий  рівень   в  керівництві   загальноосвітньої  школи  І – ІІІ ступенів  навчально – виховного  комплексу, активну життєву  позицію, самовіддану, плідну  багаторічну  працю, вміле  висококваліфіковане управління  освітнім  процесом, враховуючи  висновки  постійної  комісії  з  питань  прав  людини, законності, депутатської діяльності  і етики   сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Внести  клопотання    на  департамент  освіти  і  науки  Вінницької  обласної державної  адміністрації  для  присвоєння  Дорошенко  Віктору  Анатолійовичу, директору закладу  «Навчальний - виховний  комплекс: Росошанська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів-дошкільний  навчальний  заклад  «Сонечко»  Росошанської  сільської ОТГ  Липовецького  району  Вінницької  області  звання «Заслужений  працівник, вчитель  України».
 2. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну  комісію  з  питань  прав  людини, законності, депутатської діяльності  і етики (Мельник О.В.) .

Сільський  голова                                           Володимир   Сличук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора